Til forsiden
Svenske bilnummerplader 1972-2001

Overgang

Fra april 1972 til udgangen af 1973 blev det gamle svenske system med et eller to bogstaver og op til fem cifre afskaffet og erstattet af det nuværende med landsdækkende registreringer med tre bogstaver og tre cifre på reflekterende nummerplader. I løbet af en kortere periode skulle samtlige gamle nummerplader udskiftes med nye. De nye nummerplader blev leveret af myndighederne i modsætning til hidtil, hvor ejeren selv skulle stå for anskaffelsen af nummerpladerne. I 1974 blev der indført et kontrolmærke som skulle placeres mellem bogstaver og tal på bagnummerpladen.

System

Systemet består af tre bogstaver og tre cifre. De bogstaver der var i brug som länsbogstaver blev videreført, dog blev I skiftet ud med det mere hensigtsmæssige J. Alfabetet er dermed A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Registreringsnummeret giver ingen oplysning om geografi eller anvendelse.

Type 1 (1972-1983)

Den første nummerpladetype i det nye system var en aluminiumsplade med reflekterende belægning og prægede sorte tegn og ligeledes præget sort kant. Den målte for bilnummerpladernes vedkommende 12 × 48,5 cm. Skrifttypen var nydesignet til brug på nummerplader. I forhold til den tidligere skrift var tegnene bredere og stregtykkelsen mindre hvilket gav en forbedret læselighed, da de gamle nummerpladers skrift var både for fed og for smal. Den nye skrift var funktionel, men havde en teknisk karakter. Nummerplader af denne type findes med begyndelsesbogstaver til og med L.

Type 2 (1984-1993)

Idet systemet forblev uforandret, ændredes nummerpladernes materiale i 1984, idet de nu fremstillet af plastic med tegn i relief. Pladerne var belagt med hvid reflekterende folie med udstansninger til tegnene som fremstod i relief. Skrifttypen var den samme. Især de først producerede nummerplader af denne type var ramt af kvalitetsproblemer idet refleksfolien kunne krakelere og ofte faldt af i flager. Da pladerne under refleksfolien var sorte, kunne pladen dermed blive mere eller mindre ulæselig. Ønskenummerplader blev indført i 1988. Pladetypen findes med begyndelsesbogstaver til og med P.

Type 3 (1994-2001)

I 1994 ændredes typen igen, uden at det betød ændringer i registreringssystemet. Der var fortsat tale om nummerplader i plastic, men nu i en helt flad udførelse. Man kan nærmest beskrive det som reflekterende folie med påtrykt tekst indfattet i en plastickasse med transparent forside. Et helt ny, forholdsvis fed skrift blev indført (à la Helvetica eller Arial). Den lignede næsten noget der kunne være lavet på et dtp-program på en hvilken som helst computer og laserprinter. Nogle af tegnene viste sig at have en uheldig udformning (M, R og W), og de måtte omdesignes. Typen blev brugt til og med 2001. Der blev lavet enkelte plader med begyndelsesbogstav T.

Type 4 (2002-2013)

Endnu en designændring fandt sted i 2002. Nummerpladerne blev igen fremstillet af aluminium. Skriften var geometrisk, måske inspireret af den tyske DIN-skrift. Den var spinklere end nogen af de tidligere skrifter. Nummersystemet blev der ikke lavet om på. Typen blev brugt til og med 2013, men allerede i 2003 blev der indført EU-nummerplader. For at få plads til det blå felt blev nummerpladen gjort bredere, så den nu var 52 cm, som er den mest almindelige nummerpladebredde i Europa. Den hidtidige neutrale nummerplade kunne fortsat vælges. Der blev lavet plader til og med begyndelsesbogstav X.

Eksempler

         
Bilnummerplade
1973-1983
Bilnummerplade
1984-1993
Bilnummerplade
1994-2001
Bilnummerplade
2002-2013 (neutral)
Bilnummerplade
2003-2013 (EU)

© 2000-2021 Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Rettelser og tilføjelser: send en e-mail.