Til forsiden
Kort over kendingsbogstaver 1.1.1967-30.9.1967
Kort over kendingsbogstaver 01.04.1958-30.11.1958 06.01.2004
Kort over kendingsbogstaver 01.12.1958-15.03.1959 06.01.2004
Kort over kendingsbogstaver 16.03.1959-31.12.1959 06.01.2004
Kort over kendingsbogstaver 01.01.1960-31.12.1960 06.01.2004
Kort over kendingsbogstaver 01.01.1961-31.01.1962 10.12.2010
Kort over kendingsbogstaver 01.02.1962-31.03.1962 10.12.2010
Kort over kendingsbogstaver 01.04.1962-30.09.1962 10.12.2010
Kort over kendingsbogstaver 01.10.1962-09.02.1965 10.12.2010
Kort over kendingsbogstaver 10.02.1965-31.03.1966 10.12.2010
Kort over kendingsbogstaver 01.04.1966-30.09.1966 (centraliseringen påbegyndes) 10.12.2010
Kort over kendingsbogstaver 01.10.1966-30.11.1966 10.12.2010
Kort over kendingsbogstaver 01.12.1966-31.12.1966 10.12.2010

Kort over kendingsbogstaver 1.1.1967-30.9.1967

Noter

Mellem 1. april 1966 og 1. januar 1969 blev landets registreringsområder etapevis overført fra lokal registrering til Centralregisteret for Motorkøretøjer.

Den 1. januar 1967 blev følgende registreringsområder inddraget under centralregistreringen:

  • Odense (MA, MH)
  • Horsens (RA, RB)
  • Aarhus (XA, XB, XH, XU)
  • Randers (VL, VM)
  • Viborg (TE, TH)

Områderne havde ca. 14 % af motorparken. Dermed indgik ca. 49 % af motorparken under Centralregisteret for Motorkøretøjer.

De centraliserede områder er markeret med grå farve på kortet, mens de områder der stadig havde lokal registrering, er sorte.

Bogstavkombinationer hvori uddelingen ophørte inden centraliseringen pga. sammenlægninger af registreringsområder, står med grå skrift.

Grænser mellem registreringsområder der samtidig er politikredsgrænser, er hvide. Øvrige grænser mellem registreringsområder er grå.

Kortet er mange steder baseret på mere eller mindre kvalificerede vurderinger. Nærmere oplysninger om registreringsområdernes grænser og ændringer deri i løbet af perioden 1958-1968 modtages derfor gerne.

Kort over kendingsbogstaver 01.10.1967-31.12.1967 10.12.2010
Kort over kendingsbogstaver 01.01.1968-30.09.1968 06.01.2004
Kort over kendingsbogstaver 01.10.1968-31.12.1968 06.01.2004
Kort over kendingsbogstaver 01.01.1969 (centraliseringen afsluttes) 06.01.2004

© 2000- Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Rettelser og tilføjelser: send en e-mail.