Til forsiden
Kort over kendingsbogstaver 1.4.1962-30.9.1962
Kort over kendingsbogstaver 01.04.1958-30.11.1958 06.01.2004
Kort over kendingsbogstaver 01.12.1958-15.03.1959 06.01.2004
Kort over kendingsbogstaver 16.03.1959-31.12.1959 06.01.2004
Kort over kendingsbogstaver 01.01.1960-31.12.1960 06.01.2004
Kort over kendingsbogstaver 01.01.1961-31.01.1962 10.12.2010
Kort over kendingsbogstaver 01.02.1962-31.03.1962 10.12.2010

Kort over kendingsbogstaver 1.4.1962-30.9.1962

Noter

Kortet viser situtationen oprettelsen 1. april 1962 af et registreringsområde Grindsted (ZD) ved udskillelse af sognene Grene, Grindsted, Hejsnvig og Vorbasse fra Kolding og Ribe Politikredse.

Den 1. april 1962 blev Varpelev overført fra Store Heddinge Registreringsområde i Præstø Politikreds (HH) til Køge Registreringsområde (AY) i Køge Politikreds, Øster Egede blev overført fra Store Heddinge Registreringsområde (HH) i Præstø Politikreds til Haslev Registreringsområde (AZ) i Køge Politikreds, og Gestelev blev overført fra Faaborg Politikreds og Registreringsområde (OT) til Svendborg Politikreds og Registreringsområde (OH).

Bogstavkombinationer hvori uddelingen ophørte inden centraliseringen pga. sammenlægninger af registreringsområder, står med grå skrift.

Grænser mellem registreringsområder der samtidig er politikredsgrænser, er hvide. Øvrige grænser mellem registreringsområder er grå.

Kortet er mange steder baseret på mere eller mindre kvalificerede vurderinger. Nærmere oplysninger om registreringsområdernes grænser og ændringer deri i løbet af perioden 1958-1968 modtages derfor gerne.

Kort over kendingsbogstaver 01.10.1962-09.02.1965 10.12.2010
Kort over kendingsbogstaver 10.02.1965-31.03.1966 10.12.2010
Kort over kendingsbogstaver 01.04.1966-30.09.1966 (centraliseringen påbegyndes) 10.12.2010
Kort over kendingsbogstaver 01.10.1966-30.11.1966 10.12.2010
Kort over kendingsbogstaver 01.12.1966-31.12.1966 10.12.2010
Kort over kendingsbogstaver 01.01.1967-30.09.1967 10.12.2010
Kort over kendingsbogstaver 01.10.1967-31.12.1967 10.12.2010
Kort over kendingsbogstaver 01.01.1968-30.09.1968 06.01.2004
Kort over kendingsbogstaver 01.10.1968-31.12.1968 06.01.2004
Kort over kendingsbogstaver 01.01.1969 (centraliseringen afsluttes) 06.01.2004

© 2000-2020 Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Rettelser og tilføjelser: send en e-mail.