Til forsiden
Særlige nummerplader

Grænsenummerplader

Grænsenummerplader anvendes på køretøjer som er bestemt for udførsel.

Grænsenummerplader er hvide med rød ramme og 5 sorte cifre med et mellemrum mellem 2. og 3. ciffer.

Derudover er der til venstre på pladen et rødt felt med hvide tegn. Øverst i feltet står der DK, nederst de to sidste cifre af årstallet for det år hvori grænsepladernes gyldighed udløber.

Der udleveres to rektangulære nummerplader til biler og én kvadratisk til motorcykler. Nummerpladerne har samme størrelse som almindelige bil- og motorcykelnummerplader.

Nordiske grænsenummerplader

Nordiske grænsenummerplader anvendes på køretøjer der ikke opfylder betingelserne om registreringsnummer og registreringsattest i bekendtgørelsen om udenlandske køretøjers adgang til Danmark. Nummerpladerne kan anvendes i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Nordiske grænsenummerplader er hvide med rød ramme og røde tegn, bestående af 2 cifre angivende motorkontorets nummer, et løbenummer på to cifre (01-40 for biler, 41-49 for motorcykler) og bogstaverne DK. Efter Skats overtagelse af registreringen har de to første cifre formentlig ikke længere betydning.

Nummerpladetypen, som er meget sjælden, udgår og blive erstattet af almindelige grænsenummerplader.

Der udleveres to nummerplader til biler og én til motorcykler. Nummerpladerne har samme størrelse som almindelige bil- og motorcykelnummerplader.

Blokvognsnummerplader

Blokvognsnummerplader anvendes på køretøjer der er for store til at kunne registreres normalt og derfor kræver særlig tilladelse til at køre på vejene. Blokvognsnummerplader er lige så brede som almindelige nummerplader (504 mm), men væsentligt højere (207 mm).

Blokvognsnummerplader er hvide med rød ramme. I øverste linje står der BLOKVOGN. I nederste linje findes 3 ciffergrupper a 2 cifre. De to første cifre angav indtil 2007 motorkontorets nummer. De fire sidste cifre er et løbenummer (08 00-19 99).

Til en blokvogn udleveres én nummerplade.

Prøvemærker (løse prøveskilte)

Løse prøveskilte fandtes i to udførelser: En aluminiumsnummerplade med slidser til remme og en selvklæbende plastfolie (prøvemærke). Nogle motorkontorer anvendte aluminiumspladen, andre den selvklæbende plastfolie.

Aluminiumspladen var hvid med rød ramme og havde to røde cifre angivende motorkontorets nummer og et løbenummer i sort som enten består af 3 cifre (100-599 for biler, 600-799 for motorcykler) eller 4 cifre (20 00-29 99, kun biler).

Den selvklæbende plastfolie er hvid med sorte cifre. Indtil 2007 fandtes på folien 2 cifre angivende motorkontorets nummer efterfulgt af et 5-cifret løbenummer. Endvidere var med små cifre angivet gyldighedsperioden. Mellem gyldighedens start- og slutdato fandtes politiets symbol i form af en hånd med øje.

Aluminiumsnummerpladen udgik da Skat overtog registereringen i 2008, og alle nummerpladeekspeditioner udleverer prøvemærker. Der er fortsat 2 cifre øverst til venstre, som nu er en landsdækkende. De efterfølges fortsat af et 5-cifret løbenummer. Endvidere er der fortsat nedenunder angivet gyldighedsperiode med små cifre. Mellem gyldighedens start- og slutdato findes nu Skats logo.

Der udleveres to prøvemærker til biler og ét til motorcykler.

© 2000-2021 Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Rettelser og tilføjelser: send en e-mail.