Til forsiden
Svenske bilnummerplader 1907-1973

System

Svenske landsdækkende registreringer blev indført ved forordning af 21.9.1906 med virkning fra 1.1.1907. Som i Danmark blev hvert amt, i Sverige kaldet län, tildelt et bogstav (länsbokstav), og hvert køretøj fik en nummerplade bestående af et bogstav og et løbenummer. De nordlige län Västerbotten og Norrbotten havde dog tobogstavskombinationerne AC og BD. Løbenumrene kunne have fra 1 til 5 cifre. Efterhånden som de 5-cifrede løbenumre blev opbrugt, indførte man i stedet for 6-cifrede tal kombinationer med to bogstaver og fortsat 1-5 cifre i løbenummeret. Første bogstav var det samme bogstav som hidtil havde været brugt som länsbogstav, mens andet bogstav var A. Blev denne kombination brugt op, tog man bogstavet B i brug som andet bogstav.

Mål

Fra 1907 til 1916 skulle tegnene være 12 cm høje med en stregbredde på 1 cm. Afstanden mellem bogstav og cifre skulle være 1,5 cm, mens afstanden mellem cifrene skulle være 1 cm. Ved forordning af 30.6.1916 blev tegnenes højde reduceret til 10 cm, mens stregbredden blev forøget til 1,5 cm. Med virkning fra 1.1.1924 blev tegnhøjden reduceret yderligere til 7,5 cm, hvilket derefter forblev uændret. Målene på selve nummerpladen afhang af hvor meget teksten på nummerpalden fyldte.

Skrifttype

I begyndelsen var der ingen restriktioner med hensyn til skrifttypen. I 1924 var der indført en standardiseret skrift hvis udseende fremgår af illustrationerne her på siden. Der findes dog adskillige variationer af skrifttypen idet ikke alle fabrikanter synes at have fulgt standarden lige nøje.

Udførelser

Nummerpladerne var fra start til slut hvide med sorte bogstaver og tal. Frem til 1916 var mørkeblå skrift dog også tilladt. Med hensyn til udførelsen fandtes eksempelvis håndmalede nummerplader, nogle af dem meget primitive, andre professionelt fremstillede og hvælvede emaljenummerplader. Senere var nummerpladerne ofte lavet i støbt metal i vaffelmønster med pånittede metaltegn. Senere bruges også plane metalplader med ophøjede tegn eller pånittede eller påklæbede metal- eller plastictegn. Også plader med løse bogstaver og tal som samles i en ramme forekom. Mod slutningen fremkommer også plane plasticnummerplader med påtrykte tegn.

Nummerserier

I modsætning til i Danmark og Norge fandtes der ikke nummerserier hvor de enkelte dele af amterne var tildelt egne nummerserier. Til gengæld kunne hvert registreringsnummer forekomme flere gange, idet der blev nummereret inden for hver køretøjskategori.

Nyt system

Fra april 1972 til udgangen af 1973 blev det gamle system afskaffet og erstattet af det nuværende med landsdækkende registreringer med tre bogstaver og tre cifre på reflekterende nummerplader. I løbet af en kortere periode skulle samtlige gamle nummerplader udskiftes med nye. Gamle svenske nummerplader er derfor ikke længere gyldige som nummerplader. Det er i modsætning til Danmark og Norge heller ikke muligt at få historisk korrekte nummerplader. Man kan købe sin køretøjs gamle nummer som ønskenummerplade, men det bliver da på en nummerplade i moderne stil.

Eksempler

       
Västmanland Norrbotten Malmöhus Göteborg och Bohus

Svenske nummerplader – kendingsbogstaver 1907-1973 [1]
K.LänHovedbyCentraliseret
Stockholms stad Stockholm 01.04.1973-30.06.1973
Stockholms län Stockholm 01.04.1973-30.06.1973
Uppsala län Uppsala 01.08.1972-30.09.1972
Södermanlands län Nyköping 01.10.1973-31.12.1973
Östergötlands län Linköping 01.10.1973-31.12.1973
Jönköpings län Jönköping 01.10.1973-31.12.1973
Kronobergs län Växjö 01.10.1973-31.12.1973
Kalmar län Kalmar 01.10.1973-31.12.1973
Gotlands län Visby 01.01.1973-31.03.1973
Blekinge län Karlskrona 01.07.1973-30.09.1973
Kristianstads län Kristianstad 01.07.1973-30.09.1973
Malmöhus län Malmö 01.10.1973-31.12.1973
Hallands län Halmstad 01.07.1973-30.09.1973
Göteborgs och Bohus län Göteborg 01.07.1973-30.09.1973
Älvsborgs län Vänersborg 01.04.1973-30.06.1973
Skaraborgs län Mariestad 01.04.1973-30.06.1973
Värmlands län Karlstad 01.01.1973-31.03.1973
Örebro län Örebro 01.01.1973-31.03.1973
Västmanlands län Örebro 01.01.1973-31.03.1973
Kopparbergs län Falun 01.01.1973-31.03.1973
Gävleborgs län Gävle 15.09.1972-30.11.1972
Västernorrlands län Härnösand 01.10.1972-31.12.1972
Jämtlands län Östersund 01.10.1972-31.12.1972
Västerbottens län Luleå 01.01.1973-31.03.1973
Norrbottens län Umeå 01.01.1973-31.03.1973

Noter

1Ikke alle kombinationer som har været i brug, er nødvendigvis med på listen. Yderligere oplysninger modtages gerne.

© 2000- Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Rettelser og tilføjelser: send en e-mail.