Danske nummerplader – Bilnumre 1922 – Vejle Købstad mv. (2100-3199)
Til forsiden
Til bilnumre 1922
Til bilnumre 1922 i Vejle Amt
Bilnumre 1922 i Vejle Købstad mv. (2100-3199)

Bilnumre 1922 i Vejle Købstad og Nørvang-Tørrild Herreder (2100-3199)

Nr. Tilhører

Uhrm. Em. Kallerup, Raadhustaarnet, Vejle

Musikhdl. A. J. Andersen, Grønneg. 36, Vejle

Install. J. Petersen, Sønderbrog. 27, Vejle

Inst. S. A. Nielsen, Dæmningen 9, Vejle

Inst. C. M. Jansson , Kirketorvet, Vejle

Gæstg. Jens Jensen, Nørreg. 33, Vejle

Handelsm. Chr. Jensen, Nørreg. 35, Vejle

Slagterm. Einar P. Andersen, Vesterg. 45, Vejle

Akts. C. M. Hess’ Fabrikker, Grønneg., Vejle

Cyklehdl. N. S. Skouenborg, Vesterg. 4, Vejle

Best. Henrik L. K. Lyhne, Vesterg. 7, Vejle

Hotelejer J. Th. Jensen, Hotel Vium, Vejle

Lagerforv. J. Chr. Thomsen, Stormg. 7, Vejle

Hotelejer C. Jørgensen, Grand Hotel, Vejle

Dir. J. C. Rasmussen, Gl. Jellingev. 8, Vejle

Rejs. Othar Jensen, Flegborg 10, Vejle

Fabr. A. M. van Roessel, Nørrebrog. 24, Vejle

Købm. A. C. Schjøtt, Nørreg. 18, Vejle

Handelsrejs. Anders Jensen, Nørreg. 15, Vejle

Mek. H. V. Christensen, Vesterg. 20, Vejle

Bagerm. Hans Fenneberg, Fiskerg. 11, Vejle

Akts. Berthelsen & Smaakjær, Havnen 4, Vejle

Dyrlæge J. I. Jespersen, Uldum

Købm. M. Møller Kristensen, Brande

Dyrlæge K. K. Kristiansen, Lindved pr. Vejle

Møbelfabr. N. N. Omann, Ølholm

Sadelm. P. Chr. Lundsgaard, Vindelev, Jelling

Slagter Th. Petersen, Blaahøj

Læge M. C. Vad, Thyregod

Gdr. Marius Madsen, Ramskov pr. Give

Gæstgiver A. C. Christensen, Thyregod

Vognm. Brdr. Madsen, Jelling

Købm. J. H. Nyland, Stakroge

Statsskovrider J. F. Larsen, Randbøl

Landm. Hans Christoffersen, Gadbjerg

Tørvefabr. Th. Sørensen, Stakroge

Gdr. H. Christensen, Engsvang, Filskov

Propr. D. Ditlewsen, Charlottenlund pr. Vejle

Godsejer J. Bech, Hvolgaard pr. Ølholm

Rest. H. Chr. Nielsen, Branduhre pr. Brande

Købm. S. L. Sørensen, Randbøldal

Dyrlæge J. P. Nielsen, Gadbjerg

Læge S. Harbing, Give

Malerm. J. Jacobsen, Bindeballe

Skom. Janus Jacobsen, Thyregod

Cyklehdl. Strøjer Sørensen, Bredsten

© 2000-2019 Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Rettelser og tilføjelser: send en e-mail.