Til forsiden
Til bilnumre 1922
Til bilnumre 1922 i Hjrring Amt
Bilnumre 1922 i Hjrring Kbstad mv. (700-1599)

Bilnumre 1922 i Hjrring Kbstad og Vennebjerg Herred med Brglum Herred (700-1599)

Nr. Tilhrer

Propr. Jens Kr. Kristensen, Asdal, Hjrring

Gaardejer Peter Kbsted, Sdr. Tornby, Hjrring

Fabrikant Aage Bach, Kraghsvej, Hjrring

Kbm. Baach Andersen, Strmg. 4, Hjrring

Kbm. N. P. Vang, Bispensgade, Hjrring

Tricotagehdl. Hans Christiansen, Hjrring

Ing. Kirketerp Mller, Bispensgade, Hjrring

Kbmand Westergaard, Aldershj, Hjrring

Kbm. Bruun, stergade, Hjrring

Kbm. Holger Mikkelsen, Strmgade 1, Hjrring

Direktr Mohr, Nrregade 1, Hjrring

Guldsmed Th. Blinkenberg, stergade, Hjrring

Kbm. Hjalmar Birn, stergade, Hjrring

Kbm. Simon P. Jensen, Sndergade, Hjrring

Fabrikant M. Nielsen Bech, Strmgade, Hjrring

Insp. J. M. Jensen, Odden Hovedgrd. pr. Hjrring

Gross. Chr. Jespersen, stergade

Kbmand Harald Rasmussen, Korsgade 9, Hjrring

Kbm. Holger Mikkelsen, Hjrring

Tmmerhdl. Mller Lee, stergade, Hjrring

Ekviperingshdl. Carl Hansson, sterg., Hjrring

Restauratr Robert Mller, Torvet, Hjrring

Gross. Jrgen Storm, Jernbanegade, Hjrring

Kbm. V. Marthinsen, Hjrring

C. W. Obels Udsalg, Strmgade, Hjrring

Billedhugger Peter N. Gderum, Hjrring

Kbm. Marinus Madsen, stergade, Hjrring

Dyrlge Svend Christensen, stergade, Hjrring

Gross. Jrgen Storm, Jernbanegade, Hjrring

Fabr. Aage Bach, Kraghsvej, Hjrring

Kbm. Georg Christensen, sterg., Hjrring

Tandlge Aage Lindrup, Jernbanegade, Hjrring

Gaardejer Anders Chr. Steenhj, Lnstrup

Srensen & Mogensen, Jernbaneg., Hjrring

Propr. Peter Olsen, Sndenaaen, Sindal

Repr. P. Petersen-Wester, Hjrring

Kbm. Axel Christensen, Hjrring

Quist & Nyborg Thorkildsen, Brsen, Hjrring

Lauritsen & Olsen, Hjrring

Gross. Otto Jacobsen, Jernbanegade 11, Hjrring

Gross. Chr. H. Nielsen, Jernbanegade, Hjrring

Lge Vald. Poulsen, Kongensgade, Hjrring

Slagter C. Mikkelsen, Bispensg., Hjrring

Fabrkt. M. Nielsen Bech, Strmgade, Hjrring

Fabr. Carl Blow, stergade, Hjrring

Ostehdl. Vald. Nielsen & Co., Hjrring

Agent Viggo Bilgrov, Brinch Seidelinsg., Hjrring

Bagerm. P. N. Splidsboel, Torvet, Hjrring

Amtslge A. Feveile, stergade, Hjrring

Propr. Johs. Kjrgaard, Hjrring

Tmmerhdl. A. G. Pedersen, Klokagerv., Hjrring

Gdr. Carl Steen, Hestehaven, Asdal pr. Hjrring

Kbm. Christen Christensen, Kongensg., Hjrring

Propr. J. Hasselbalch, Linderumgrd., Sindal

Bryggeriet Vendia, Hjrring

Dyrlge Kjellerup, Torvet, Hjrring

Vognm. Peter Nielsen, Hirtshals pr. Hjrring

Gross. Jrgen Storm, Jernbanegade, Hjrring

Maskinhdl. N. Mellergaard, Jernbaneg., Hjrring

Guldsm. Niels M. Hansen, Hirtshals pr. Hjrring

Mejeribest. Chr. Sommer, Uggerby pr. Hjrring

Slagterm. Jens Jrgen Hansen, Stokbrog., Hjrring

Slagterm. Hans Pedersen, Jernbanegade, Hjrring

Margarinefabr. Jrgensen, Svanelundsv., Hjrring

Gdr. V. Petersen, stergd., Skibsby, Hjrring

Kbm. Carl Mrup, St. Kathrinevej, Hjrring

Kbm. Ths. Toft & Co., Dronningensg., Hjrring

Borgm. Vald. Smith, stergade, Hjrring

Uddeler Herman Iversen, Snderlev

Mekaniker Hans Nielsen, Sindal

Gdr. Chr. Christensen, Hjlund, Hjrring

Lge Erik Guldager, Sindal

Fiskehdl. CHr. Lth, Hirtshals pr. Hjrring

Agent Albert Hejdemann, Jyllandsgade, Hjrring

Hotelejer I. A. Jensen, Skandinavien, Hjrring

Kbm. Chr. Boelt, Toftegade, Hjrring

Mejeriejer Harald C. Hansen, Lnstrup

Lge David Holm, Hirtshals pr. Hjrring

A/S Hjrring Jern- og Staalforretning, Hjrring

Gdr. Nrgaard-Hejlesen, Vadsagergrd., Hjrring

Konstr. A. F. Hejdeman, stergade 56, Hjrring

Overbetjent L. Christensen, Vesterg., Hjrring

Staldforp. J. Petersen, Forsamlingsbygn., Hjrring

Kbm. Chr. M. Pedersen, Kongensg. 2, Hjrring

Murerm. Anders Engelund, Segelckesv., Hjrring

Forretningsf. L. Clausen, Flleslageret, Hjrring

Agent Viggo Bilgrov, Brinch Seidelinsg., Hjrring

Baneform. Carl Jrgensen, Gjlstrup

Revisor Aksel Nielsen, Sbyvej, Hjrring

Tmmerhdl. J. Chr. Schibsbye, Bagterpv., Hjrring

Husm. Laurits Peter Nielsen, Ugilt pr. Ilbro

Kontorchef Johs. Krogh, Vestbanen, Hjrring

Fru Buchtrup Olsen, Landmandshotellet, Hjrring

Kbm. Peter Jensen, stergade, Hjrring

Ing. Holger Alse (ved Brd. Simonsen), Hjrring

Fru Rasmussen, du Nord, Hjrring

Forretningsf. Th. Svendsen, Torvet, Hjrring

Frk. O. Christensen, Sbehuset, sterg., Hjrring

Insp. Johs. M. Jensen, Sct. Hansstr. 1, Hjrring

Mejeriejer P. Ringgaard, stergade, Hjrring

© 2000-2019 Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Rettelser og tilfjelser: send en e-mail.