Danske nummerplader Bilnumre 1922 Svendborg Amt
Til forsiden
Til bilnumre 1922
Bilnumre 1922 i Svendborg Amt

Bilnumre 1922 i Svendborg Amt

Numre Politikreds Antal
Fra Til Nyborg Kbst mv Svend-
borg Kbst mv
Faaborg Kbst mv Rud-
kbing Kbst mv


Nyborg Kbstad og Vindinge Herred 83      


Svendborg Kbstad og Tsinge Birk samt Sunds-Gudme Herreder   113    


Faaborg Kbstad og Sallinge Herred samt Muckadell, Holstenshus og Brahetrolleborg Birker     125  


rskbing Kbstad og r Herred samt Rudkbing Kbstad og Langelands Herreder       52


Svendborg Kbstad og Tsinge Birk samt Sunds-Gudme Herreder   53    


Nyborg Kbstad og Vindinge Herred 17      


Svendborg Kbstad og Tsinge Birk samt Sunds-Gudme Herreder   59    


Faaborg Kbstad og Sallinge Herred samt Muckadell, Holstenshus og Brahetrolleborg Birker     0  


rskbing Kbstad og r Herred samt Rudkbing Kbstad og Langelands Herreder       120


Nyborg Kbstad og Vindinge Herred 50      


Svendborg Kbstad og Tsinge Birk samt Sunds-Gudme Herreder   20    


Faaborg Kbstad og Sallinge Herred samt Muckadell, Holstenshus og Brahetrolleborg Birker     0  


rskbing Kbstad og r Herred samt Rudkbing Kbstad og Langelands Herreder       0
I alt 150 245 125 172
692

© 2000-2020 Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Rettelser og tilfjelser: send en e-mail.