Danske nummerplader – Bilnumre 1922 – Staden København (7500-9299)
Til forsiden
Til bilnumre 1922
Til bilnumre 1922 i København
Bilnumre 1922 i Staden København (7500-9299)

Bilnumre 1922 i Staden København (7500-9299)

Nr. Tilhører

Bogtrykker B. Nielsen, V. Voldgade 7

Grosserer P. B. Jensen, Portugalsgade 18

Slagtermester Aage Iversen, Amagerbrog. 20

Frugthdl. O. Andersen, Østerbrogade 47

Handelsm. Gert Gertsen, Blaagaardsgade 18

Ingeniører Edwards & Rasmussen, Vesterg. 3

Ingeniør L. Jacobsen, Gerdasgade

Skibshdl. J. P. Jensen, Aalborggade 5

Vognm. Chr. Tholstrup, Lyngbyvej 36

Vognm. Chr. Tholstrup, Lyngbyvej 36

Fabrkt. A. Zimmermann, Dannebrogs Allé 46

Clement Dahl, Kg. Nytorv 26

Privatbanken, Børsgade 4

Strandvejens Dampvaskeri, Nygaardsvej 16

Grosserer A. V. Sprogø, Istedgade 60

Grosserer Rosted, Saxogade 84

Fabrikant C. Lysberg, Palægade 1

Direktør S. Madsen, Vimmelskaftet 36

Pfaff Andersen, Dybbølsgade 14

P. Larsen, V. Boulevard 11

Tømrerm. C. Jørgensen, Kildevældsgade 72

Grosserer Bernth Jensen, V. Boulevard 49

Bagermester O. P. Hansen, Fredensgade 19

Autohandler J. P. Petersen, Trekrondersg. 5

Fabrikejer Reffs, Italiensvej 21

Vognm. Voldsgaard, Sundholmsvej 57

Slagtermester C. Knudsen, Amagerbrogade 4

Ing. Brynjulf Hansen, St. Kongensgade 124

Gross. I. O. Brøndum, Rosenvængets Sideallé 9

Vognmand V. Sørensen, Holbergsgade 11

Højesteretssagf. David, Ny Vestergade 1

Fru Titte Richardt, A. F. Ibsensvej 23

Restauratør Becker, Strandgade 46

Fabr. O. J. Petersen, Jagtvej 208

Restauratør N. V. Johanson, Holsteinsgade 1

Direktør H. A. Schepler, Bredgade 47

Drejerm. P. C. Jacobsen, Guldbergsgade 16

Gross. E. Petersen, Præstegaards Allé 25

Grosserer J. Simonsen, Palægade 6

H. Valentin Sørensen, Amagerbrogade 198

Ingeniør Maansson, Classensgade 27

Direktør A. Heymann, Øster Allé 33

Grosserer H. Andersen, Chr. d. II Allé 8

C. C. Rasmussen, Tranevej 19

Grosserer K. Stærk, Sct. Annaplads 16

Direktør H. P. Jensen, Soldenfeldtsgade 1

A. V. Andersen, Ulrick Bircks Allé

Grosserer K. Pfeiffer, Linnesgade 28

Grosserer Axel Lund, Østergade 17

Slagter H. Clemmensen, Valbygaardsvej 34

Røgeriejer I. C. Petersen, Carolinevej 16

Kay Aage Andersen, Haabets Allé 53

Ingeniør Oscar Ericsson, Ved Linden 6

Ingeniør Erik Falck, Kalvebod Brygge 2

Viktualiehdl. J. P. Hansen, N. Frihavnsg. 45

Slagterm. Chr. E. Larsen, N. Frihavnsgade 6

Bagerm. Rudolf Nielsen, Landskronagade 9

Viktualiehdl. A. S. Larsen, Jagtvej 59

Grosserer Einar E. Petersen, Istedgade 13

Restauratør V. Jørgensen, Gothersgade 33

Handelsgartner G. Petersen, Gl. Køgevej

Røgeriejer H. Bendixen, Nørrebrogade 43

Vognm. C. T. Christiansen, Lynette Allé 6

Slagtermester J. Mohr, Classensgade 38

Fabrikant F. A. Thiele, Strandvej 61

Ingeniør Hein, Gl. Torv 10

C. D. Gautier, Købmagergade 22

Direktør Heimann, Vesterbrogade 15

Fabrikant Gundorph, Nørrebrogade 38

Vognm. C. M. Nielsen, Njalsgade 44

Direktør Johs. Kristensen, Cort Adelersgade 8

Viktualiehdl. Sejer Johansen, Østerbrog. 156

A/S Nordisk Blacking Co., Lærkevej 11

J. P. Lindhard & Co., Walkendorffsgade 16

Slagtermester V. Hansen, Langgade 75

Repr. Rye Andersen, Ny Carlsbergvej 13

Wedel Fleron & Frk. C. Mondix, Gothersg. 7

Forfatter Ravn Jonsen, P. Skramsgade 11

S. Valentin Sørensen, Kg. Nytorv 6

Gross. Lauritz Sterling, Colbjørnsensgade 8

Cyklehdl. D. Lundsteen, Nørrebrogade 227

Repræsentant V. A. Morløe, Skjalm Hvidesg. 7

Smedem. Søren Nielsen, Ryesgade 25

Repræsentant O. Jensen, A. F. Beyersvej 12

Niels Jensen, Vesterbrogade 25

Grosserer Oluf Jørgensen, Herluf Trollesg. 1

Grosserer Hans Rasmussen, Gasværksvej 10

Grosserer R. Simmonsen, Bredgade 20

Direktør C. F. V. Flindt, Englandsvej 32

S. Kjersgaard & Co., Ll. Strandstræde 20

Bogholder Schrøder, Vardegade 27

A/S Landbrugsmaskin Co., Blegdamsvej 62

Tømrerm. Unmack, Hjulandsg., Emdrup

Mejeriejer H. P. Jensen, Haderslevsgade 31

Viktualiehdl. E. Petersen, F. F. Ulrichsgade 15

Tømrerm. E. Christensen, Amagerbrog. 181

N. P. Nielsen, Aalekistevej 152

Direktør Helms, Heimdalsgade 17

Cyklehdl. Axel Jensen, Dannebrogsgade 48

Højesteretssagf. Shaw, Amagertorv 24

Musiker Louis Jensen, Linnésgade 14

Gross. Eskild Poulsen, Syndergaardsgade 3

Dyrlæge Christophersen, Hejrevej 1

restauratør Thøvesen, Toldbodgade 16

Gross. Willer-Petersen, Enghave Brygge

Vognm. H. J. Jacobsen, Julius Blomsgade 3

Gross. Olaf Andersen, Strandvej 32 A

Carlsberg Bryggerierne, V. Fælledvej 100

Gasmester R. Jensen, Kattesundet 14

Læge P. Flemming Møller, Vesterbrog. 140

Fabr. Otto Fog, Edv. Falcksgade 3

Grosserer Ludv. Aagaard, Valdemarsgade 18

F. Bülow & Co., Toldbodvej 6

Thor Colding, Havnegade 13

Ing. J. C. V. Jørgensen, N. Farimagsgade 39

Vacuum Oil Co., Frederiksberggade 1

Rest. Otto Tjørning, Rømersgade 7

Vognm. E. Donovan, Korsgade 35

Danske Malerm. Fællesindkøb, Badstuest. 7

Maskininspekt. Harry Sørensen, Toldbodv. 15

Vognmand E. Hansen, Haraldsgade 3

Vognmand Bentzen, Gunløgsgade 44

Gartner J. A. P. Andersen, Dybbølsgade 53

A/S Cyklone, Axelborg

Gross. G. S. Bendix, Grønningen 15

Øjenlæge Tychsen, Nørregade 18

Direktør Cicco Pens, Strandboulevarden 110

A/S Elisabethsminde, Heimdalsgade 14

Viktualiehdl. Frørup, Utterslev

Tømrerm. Christoffersen, Godthaabsvej 414

Fabrikant Johs. Neye, Vimmelskaftet 28

Kbhvns. Diskontobank og Revisionsbank

Sørensen & Westergaard, Vestergade 10

F. Bülow & Co., Toldbodvej 6

Malerm. T. N. Hansen, Vesterbrogade 23

Københavns Telefon A/S, Nørregade

Fabrikant H. Brunnink, Viktoriagade 10

Grosserer Harald Kjær, Chr. d. IX. Gade 2

Grosserer Chr. Olsen, Gothersgade 103

Direktør A. Frische, Amagerbrogade 2

Vildthdl. M. Sømod, Vesterbrogade 19

Arrestforvarer Flint, Blegdamsvej 6

Slagtermester C. Eisemann, Amagerbrog. 120

Københavns Amts Vejvæsen, Østerbrog. 5

Malermester J. Kruse, Svanevej 2

Grosserer A. Rindom, Kristiansborggade 2

Smedemester H. Blucher, Sct. Gertrudsstr. 10

Grosserer Carl Knudsen, Amagerbrogade 20

Ingeniør N. E. Ørsnes, Vesterbrogade 55 A

Snedkermester H. C. F. V. Hansen, Frederikssundsv.

Max Petersen & Co., Rosengaarden 12

Lejetøjshdl. E. Kragh, Østergade 17–19

Autohdl. J. Jepsen, Tingvej 63

Direktør Bochenheuser, Vesterbrogade 29

Viktualiehdl. Adolph, Ydungsgade 5

P. V. Gundmann, Jul. Blomsgade 1

Prokurist W. Sørensen, Vardegade 23

Viktualiehdl. J. Harboe, Amagerbrogade 120

Tjener Otto Riediger, Vesterbrogade 135

Vognmand J. P. Hansen, Graastensgade 8

Gross. Jul. Svendsen, Dannebrogsgade 2

Auto Hjul & Fælge, Reventlowsgade 16

Fog & Mørup, Nørregade 28

Skomagermester Rasmussen, Nansensgade 35

Grosserer Hans Nielsen, Stefansgade 3

Grosserer Heinrich Jæger, Raadhusstræde 6

Gross. J. J. Hansen, Linnesgade 16 A

M. Anthonisen, Istedgade 88

Rest. O. Frederiksen, N. Frihavnsgade 32

Kbhvns. Komm. Kørselsafd., Jagtvej 223

Gæstgiver Jacob Nielsen, V. Voldgade 31

Grosserer L. E. Bærentsen, Puggaardsgade 4

Gross. H. L. Rasmussen, Rosengaarden 14

Murerm. Christoffersen, Frederikssundvej 25

Gross. Blumensaadt, Stoltenbergsgade 3

Snedkerm. L. G. Nielsen, Dannebrogsg. 36

Grosserer Martinussen, Amaliegade 35

Direktør C. J. Møller, Vimmelskaftet 43

Villy Schumann, Halmtorvet 40

Købm. Albrechtsen, Aarhusgade 12

Fabr. H. Neubert, Kanslergade 10

A. & O. Johansen, Nørregade 31–33

Repr. Valdemar Jensen, Smedegade 9

A/S Nordisk Blacking Co., Lærkevej 11

Trikotagehdl. C. Jensen, Steen Blichersvej 6

Ingeniør Hartmann, Collinsgade 8

Vald. V. Christensen, Heinesgade 2

Tømrer V. Lebeck, Helgolandsgade 10

Grosserer C. Rasmussen, Nørrebrogade 44

Grosserer Lillienskjold, Knabrostræde 3

Slagtermester Berner, N. Frihavnsgade 58

Tandlæge Frits Busch, Kirstinedalsvej 1

Grosserer Vendsyssel, Gl. Strand 42

Fabriksbest. Tingberg Svarrer, St. Kongensg.

Grosserer O. Hertz, Frederiksberggade 2

Murermester M. Rasmussen, H. Rungsg. 25

Gross. W. Røper-Petersen, Kronprinssesseg. 26

Insenkr. Alex Petersen, Lyngbyvej 29

Røgeriejer C. Dyrberg, Frankrigsgade 41

Vognmand Herm. Møller, Gl. Kongevej 9

Rest. P. Christiansen, Østbanegade 167

Fabrikant J. Christensen, Jagtvej 111

Direktør Svend With, Rømersgade 7

Grosserer A. Winther, S. Boulevard 41

Grosserer Carl Westh, Brogade 19

Ingeniør Ax. M. Knudsen, Ved Amagerport 9

Grosserer Aage Bruun, Sct. Pederstræde 10

Repræsentant H. Sauerberg, Nybrogade 24

Handelsg. Frode Sørensen, Emdrup

Matthissen & Dittmann, Bredgade 20

Viktualiehdl. Jacobsen, Strandboulevard 93

Bagerm. Aage Jørgensen, Tagensvej 33

Mægler Vald. Petersen, Stormgade 20

Gross. Johs. Thornam, Gl. Mønt 12

Fabrikejer Alfred Thomsen, Lyneborggade 9

Mekaniker Thorslund, Meinungsgade 4

Gross. Hans Lystrup, Citygade 21

Gasmester V. M. G. Hoppe, Vesterbrogade 54

Axel Tafdrup, Vesterbrogade 9

Gross. A. K. Munck, Ø. Farimagsgade 95

Alf. Christensen & Co., Frederiksberggade 1

Gross. H. Petersen, Kongedybet 9

O. Olin, Solitudevej 6

Restrt. Joh. Olsen, Chr. d. 9.s Gade 6

Gross. Haakon Arntz, Bernstorffsgade 21

Olieraffinaderiet Norden, Alexandravej 19

Olieraffinaderiet Norden, Alexandravej 19

Direktør Parson, Sundholmsvej 65

Tapetserer Lundquist, Tagensvej 44

Gross. J. A. Olsen, Kvæsthusgade 3

Vognm. Th. Meyer, Fredensgade 14

A/S Elisabethsminde, Heimdalsgade 17

Arkitekt Niels Banke, Classensgade 17

Snedkerm. N. P. Sørensen, Amagerbrog. 187

Gross. Skjalm Petersen, Livjægergade 17

Fru A. Sørensen, Niels Brocksgade 4

Gross. A. Arendorff, Farvergade 2

Gross. S. J. Majlund, Blaagaardsgade 21

Hotelforpagter Chr. Petersen, Halmtorvet 14

restauratør Th. Schbell, Amaliegade 35

Gross. Staungaard, N. Farimagsgade 7

Københavns Sukkerraffinaderi, Valby

Murermester E. Røtter, Gl. Vartovsvej 8

Gross. Chr. Gielstrup, N. Farimagsgade 1

Auktionsholder Nøhrmann, Gl. Mønt 2–4

Gross. Johs. Holm, Strandgade 4

Vaskeriejer V. Møller, Ørnevej 49

Gross. M. Lynggaard, St. Kongensgade 112

Fabrikant F. Madsen, Nørrebrogade 102

Bødkerm. R. H. H. Møller, Strandlodsvej 3

A/S Otto V. Jacobsen, Nørrebrogade 63

Fabrikant A. Stelling, Valby

Vinhdl. M. Kjær, St. Kongensgade 79

Gasmester Steinbach, N. Frihavnsgade 23

Gross. F. W. Sternow, Frederiksgade 7

A/S H. C. Christiansen, Strandboulevarden 2

Edelstein Olsen & Co., Bodenhoffs Plads

Gross. V. Hansen, Langgade 79

Redaktør E. Howy-Bang, Studiestræde 34

Hovedstadens Brugsforening, Strandboulev. 96

Skibsreder Villy Hansen, Toldbodvej 15

© 2000-2018 Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Rettelser og tilføjelser: send en e-mail.