Danske nummerplader – Bilnumre 1922 – Staden København (6800-7499)
Til forsiden
Til bilnumre 1922
Til bilnumre 1922 i København
Bilnumre 1922 i Staden København (6800-7499)

Bilnumre 1922 i Staden København (6800-7499)

Nr. Tilhører

Restauratør Hansen, Vasby Kro

Bagerm. Gustav Bøthmann, Holmbladsgade 3

Britist Minister Earl Granville, Bredgade

Litograf Chr. Cato, Farvergade 8

Direktør Fred. Bøhm, Ny Vestergade 1

Grønthdl. Jul. Wulff Jensen, Istedgade 45

Cand. pharm. Harrsen & Schlier, Øres. Sidev.

Repr. K. M. Mortensen, Farverg. 17

Ingeniør Carl C. Voss, Nicolajplads 34

Isenkr. Fritz Carstens, Vesterbrogade 30

Arkt. H. Alf Hansen, Gl. Jernbanev. 1, Valby

Repr. A. Antonsen, Kapelvej 19

Modehdl.inde Fru Ellen Jensen, Viktoriag. 26

Gummirep. Aug. J. Høegh, Ryesgade 129–131

Skuespiller Fru R. Boesen, Fenrisgade 4

Grosserer V. Klitgaard, Gl. Strand 46

Firma Oscar Levin & Co., Vesterbrogade 92

Repr. N. M. Hemmingsten, Strandboulev. 116 B

A/S Dansk Engelsk Benzin & Petroleums Co.

A/S Andreas Eriksen & Co., Farvergade 17

A/S Frederik Fiedler, St. Kongensgade 31

Kørelører Eigil Kalkau, Dosseringen 18

Repræsentant A. Suhr, Ungarnsgade 50

Blomsterhdl. M. A. Jespersen, Amagerbrog. 215

Ingeniør Emil Blem, Søren Nordbys Allé 11

Handelsmand Johs. Jørgensen, Nørrebrog. 221

Grosserer Ejnar Hansen, Studiestræde 32

Fuldmægtig Oluf Hinding, Reventlowsg. 16

A/S Simonsen & Nielsen, Frederiksholmsk. 4

Metalvarefabriken »Victoria«, St. Kongensg.

Aage Nyrop, Købmagergade 43

Entreprenør J. Johnsen, Esbern Snaresg. 2

Mekaniker Henry Hansen, Aarhusgade 110

Gross. A. J. Rasmussen & Co., Drejøgade 11

Repr. A. Wildt, Amagerbrogade 430

Repræsentant M. Dichmann, Toldbodvej 26

Repræsentant N. Chr. Arnkilde, Holbergsallé 3

L. O. Normann, Østerbrogade 150

Restauratør Vald. Hansen, Kultorvet 5

Vexellerer V. Lundsgaard, Kronprinsensg. 5

Overlæge N. R. Christoffersen, Østerbrog. 40

Køkkenchef P. J. Pfaff Andersen, St. Kongensg.

Slagtermester Chr. Trønning, Tullinsgade 27

Forretningsf. L. A. Trause, Gl. Vanløsevej 46

Dansk A/S Siemens Schuckert, Blegdamsv. 124

Grosserer Sigismund Vogel, Gothersg. 165

Geheimeraadinde L. Hegermann Lindencrone, Amaliegade 42

Fabr. Reinholdt Grau, Viktoriagade 16

Assistent K. V. Rostgaard, Prøvestens Allé 2 A

Musikforl. Asger Wilh. Hansen, Bredg. 29

Fru Elisabeth Petersen, Amager Boulev. 127

Poul Rasmussen & Co., Gasværksvej 15

Restauratør Rosted Hansen, Studiestræde 15

Vognmand Peter Hansen, Dannebrogsg. 16

Grosserer Vilh. P. Grumstrup, Ny Toldbodg. 35

Gross. P. H. Paulsen, Brolæggerstr. 11

Fru Kamma Schlier, Amagerbrogade 4

Forstander V. Nielsen, Stenosgade 7

Frugthdl. Peter Hansen, Mathæusgade 27

Restauratør Otto Nielsen, Kronprinsensg. 7

Propr. Samuel Cohn, Nygaardsvej 19

Dir. Erik Halffdan Jung, Klarebroderne 3

Slagtermester Aage Nielsen, Værnedamsv. 14

Gross. H. Hansen, Herluf Trollesgade 22

Hørkræmmer H. Andesen, St. Kongeng. 106

Vognmand P. Borgersen, Vesterbrogade 70

Dampskibsselskabet »Dannebrog«, Toldbodv.

Bladkompagniet, Dr. Tværgade 7

Fabr. J. P. Johannessen, Mitchellsgade 14

F. Bülow & Co., Toldbodvej 6

Fabr. P. Emil V. Røers, Herluf Trollesg. 28

Guldsmed Kaj N. A. Ehlers, Blekingegade 5

Grosserer C. Holmen, Holmbladsgade 79

A/S Lautrup & Langebæk, Reventlowsg. 26

Prokurist Sv. Aage Nielsen, Hvidkildevej 8

Ingeniør Alex. Foss, Antoinettevej 2, Valby

Skandinavisk Kaffe- & Kacao Ko., Frihavnen

Dr. Ove Krak, Nytorv 17

Mekaniker A. Reichstein, Brydes Allé 7

Bendixen & Lindhardt, Bredgade 28

Grosserer Otto V. Jacobsen, Nørrebrog. 63

Grosserer Herman Jensen, Godsbanegade 10

Rejsende O. R. Johnsen, Vendersgade 29

Tapetsererm. E. Kirchheiner, Værnedamsv. 12

Forretningsfører A. Haarby, Nicolaiplads 13

Fabrikant L. M. Andersen, Jagtvej 14

Læderhdl. O. Jensen, Tingvalla Allé 6

Karetmager J. C. Bentzen, Frederiksborgv. 13

Fru Ellen Wagner, Strandagervej 18

Entrepr. J. Christensen, Kronprinsesseg. 32

J. Christiansen, Enghavevej 40

Skibshdl. K. Jondahl, Halfdansgade 1

Entrepr. Chr. Hansen, Frederikssundsv. 129

Gross. Michael Hansen, Valdemarsgade 1

Gross. Bentzen & Fich, Akselborg

Grosserer Victor Zebitz, Gasværkshavnen 156

Prokurist A. Henr. Wulff, Gothersgade 175

Gross. Jens Jørgensen, Raadhuspladsen 2

Bagerm. Jul. Caspersen, Læderstræde 30

Københavns Telefon A/S, Nørregade 21

Grosserer Emil B. Meyer, Ehlersvej 16

Bagerm. N. Chr. Jacobsen, Dronningensg. 46

Ing. Harry Gjetting, Farvergade 17

Urtekræmmer Niels Thomsen, Kastrupvej 2

Konsul Chr. G. Hansen, Rysensteensgade 18

Direktør Sylvester Hvid, Nygade 7

Amerikanske Minister Mr. Prince, Amalieg. 12

Grosserer O. L. Olsen, Industribygningen

Blomsterhdl. S. P. Rasmussen, Amagerbrog. 18

F. Bülow & Co., Toldbodvej 6

Dr. H. Thorlacius, Nørrevoldgade 5

Lemvigh Müller & Munck, A/S, Vesterg. 16

Vognmand H. J. Hansen, Birkely pr. Husum

Grosserer Jørgen Bjarnø, Westend 10

Gross. Johan Simonsen, Palægade 6

Dir. Alfred Kraunsøe, Trondhjemsplads 3

Fabrikant M. Mulvad, Trondhjemsgade 10

Telegrafdirektoratet, Insp. Møller, Vesterbrog.

Slagtermester Carl Jacobsen, Pilestræde 37

Insp. Svend Borup, Jernbanegade 6

Skuespiller Svend Methling, Holmens Kanal 8

Skandinavise Auto- og Tr. Co., Hambroesg. 4

Overretssagf. Hans Folden, Østbanegade 11

Direktør Kaj Møller, Vesterbrogade 23

Forretningsfører Kr. Dreyer, Vibenshusg. 2

Købmand H. Jessen, Gl. Mønt 12

Frk. Bolette Jensen, Jens Juelsgade 7

Københavns Telefon A/S, Nørregade 21

Grosserer A. Bodi, Blaagaardsgade 1

Grosserer Rob. Fisch, Holbergsgade 16

Frk. Svenning Larsen, Holbergsallé 5

Fru Ibsen, Oehlenschlægersgade 17

Legationssekretær J. Ruzicka, Hammerensg. 4

Gross. Uhrenholt & Christensen, Klosterstr.

Jægermester A. Nordborg Grøn, Toldbodvej 7

Firmaet T. M. Werner, Kultorvet 4

Grosserer P. A. Schram, Kvæsthusgade 6

Direktør J. Madsen-Mygdal, Stockholmg. 43

Grosserer F. V. Lind, Vesterbrogade 34

Olaf Lassen & Co., Amagertorv 24

Viktualiehdl. C. A. V. Nielsen, Haralds. 106

Repr. Kaj Lauritsen, Reventlowsgade 18

Fabr. G. E. Mathiesen, Øresundsg. 12

Grosserer E. Jensen, Bredgade 25

Entreprenør J. P. Jensen, Strandvej 123

A/S Nordisk Simplex, Frederiksholm

S. Kjersgaard & Co., Ll. Strandstræde 20

Cigarhdl. Holger Jacobsen, Hammerichsg. 2

Driftsbest. L. H. Larsen, Sk. Clements Allé 36

Snedkermester Aage Aagesen, Westend 29

Gross. Orla V. Jensen, Classensgade 57

Husejer A. Andersen, Overbyes Allé 36

Driftsbest. Mouritsen, Sydhavns Arealerne

Skandin. Aut.- & Transportcomp., Strandv. 5–7

Skandin. Aut.- & Transportcomp., Strandv. 5–7

Fabr. A. Th. Larsen, Søndergade 23

Grosserer L. A. Hjuler, Brolæggerstræde 14

Jørgensen & Plenge, Kristiansborggade 2

Gross. A. Becher, Nørrebrogade 163

Restauratør E. Petersen, Gothersgade 12

Mælkeriet Enigheden, Alexandravej

Fuldmægtig Aage Wegener, Strandagervej 18

Dansk Engelsk Benzin Co., Nørrevoldgade 2

Fiskehdl. C. Beck, Svanevej 20

Viktualiehdl. O. Sørensen, Trekronersgade 58

Viktualiehdl. L. I. Holte, Istedgade 92

Murerm. H. C. Hansen, Lemnosvej 9

Fru Sophie Strøjer, Vestagervej 9

Fabrikejer, Gross. Ditz Peschardt, Løgstørg. 33

Fru E. Petersen, Ryesgade 111

Mægler A. P. Nielsen, Istedgade 18

Gross. Blangstrup Johansen, Værnedamsv. 14

Kaj Gottschalck, Bredgade 70

A/S Thornycroft, Sydhavnen

Viktualiehdl. C. Petersen, Vesterbrogade 102

A/S Galva, Vester Fælledvej 6

Dansk Lakfernisfabrik, V. Weihe, Gl. Køgevej

Hansen & Købler, Nørrebrogade 148

Fabrikant C. V. Jørgensen, Gl. Kongevej 4

Direktør S. Sødring, Serritslevsvej 10

Slagtermester Johs. Larsen, Laur. Schousg. 5

Gross. Viller Petersen, Enghave Brygge

E. H. M. Jacobsen, Norgesgade 52

Højesteretssagf. Bülow, Bjerregaards Sidev. 5

Repr. Anton Andersen, Købmagergade 47

Repr. J. P. C. Hjorth, Reventlowsgade 30

Gross. L. A. Adler, Vesterbrogade 129

Overretssagfører Knud Dahl, Sølvgade 26

Thyring Johansen, Enghavevej 61

Direktør M. Polack, Frederiksberggade 25

Inst. M. E. J. Larsen, Sølvgade 96

Gross. Chr. Elmer, Kattesundet 12

Insp. R. Wolff, Ny Carlsbergvej 91

Gross. Kai Bredholt, Tordenskjoldsgade 24

Viktualiehdl. A. Larsen, Frederikssundsvej 25

Fabrikant Jørgensen, Kongens Nytorv 21

Gross. Nielsson & co., Hammerensgade 4

Direktør Budde-Lund, St. Kongensgade 63

Viktualiehdl. N. C. Henriksen, Ryesgade 58

Repr. I. P. Henriksen, Aaboulevard 26

Blomsterhdl. K. Rasmussen, N. Farimagsg. 78

Holm & Rahr, Mikkel Bryggersgade 3

Fabrikant O. Olsen, Blaagaardsgade 59

Møbelhdl. Peter Hansen, Sorted. Doss. 47

Københ. Aut. Værksted, Tagensvej 39

Dir. Søe-Jensen, Skindergade 41

Bagermester Saust, Melchios Plads 3

Direktør H. Jessen, Lyngbyvej 24

Blikkensl. H. J. Hansen, Baldersgade 16

Brdr. Zøllner, Nørrebrogade 174

Grosserer S. Andersen, Vesterbrogade 24

Mejeribest. Christensen, Holænderdybet 22

Direktør Joh. E. Casal, Holbergsgade 4

Fru Karen Rasmussen, H. Trollesgade 1

Gross. J. Skovsgaard, Ny Vestergade 7

Fabrikant Johs. Sørensen, Ringstedgade 8

Disponent Aage E. Jensen, Langgade 75 B

Bogbinder Oscar Møller, Fr.holms Kanal 4

Vexellerer L. Trier, Højbro Plads 6

Direktør M. Kjær, Helgolandsgade 4

Fru Petersen, Griffenfeldtsgade 30

Grosserer O. H. Smith, Holbergsgade 26

V. E. Rundin, Østerbrogade 39

Repr. Ejler Jensen, Hans Egedesgade 9

Chr. Andreasen, Classensgade 35

Gross. Chr. Villadsen, Kultorvet 2

Tømrerm. Hansen Bonderup, Primulavej 13

Direktør Holger Nielsen, Vesterbrogade 87

Fabrikant K. Sevaldsen, Amagertorv 10

Grosserer Chr. Olsen, Gothersgade 103

Fabrikt. J. Steffensen, Syndergaardsgade 11

Grosserer W. Colding & Co., Brolæggerstræde 9

Rest. P. Engel, Eskildsgade 23

A/S Lagermann junr., Sortedamsgade 3

O. Oehlenschlægers Eftfl., Købmagerg. 9

Fru Jensine Rasmussen, Leifsgade 13

Direktør Mourier, Gl. Kongevej 6

Gross. Hansen & Jørgensen, Købmagerg. 54

Grosserer H. C. Holm, Kalvebod Brygge 2

Fabrikant S. A. Petersen, Holsteinsgade 31

Fabrikant Vald. Brørup, Tagensvej 39

Gross. Asger Nyrop, Livjægergade 19

Papirhdl. U. P. Schmidt, Hausergade 11

Inspektør V. Nielsen, Gothersgade 157

Dansk Engelsk Benzin Co., N. Voldgade 2

Smedem. P. N. Clausen, Østbanegade 125

Bagermester A. Hammer, Sct. Pederstræde 29

Partikulier A. Petersen, Berghs Allé 2

Dr. med. Mogens Fenger, Vendersgade 24

Christensen & Sjøntoft, N. Brocksgade 8

Øltapper C. Hald Madsen, Aalekistevej 200

© 2000-2018 Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Rettelser og tilføjelser: send en e-mail.