Danske nummerplader – Bilnumre 1922 – Staden København (2200-3299)
Til forsiden
Til bilnumre 1922
Til bilnumre 1922 i København
Bilnumre 1922 i Staden København (2200-3299)

Bilnumre 1922 i Staden København (2200-3299)

Nr. Tilhører

Fru Anker Nielsen, Amagerbrogade 300

Hattefabrikant C. F. Jensen, Heinegade 3

Kbhvns. Automobilværksted, Tagensvej 39

Inspektør E. Scharling, Nørrebrogade 140

Assurancecomp. Baltica, Bredgade 42

Insp. Emil Chr. Nielsen, Reykjaviksgade 2

Prokurist A. C. Malmberg, Baldersgade 70

Munktells Danske A/S, V. Boulevard 38

Dir. W. Nørregaard, Amagerbrogade 164

Restauratør Emil Chr. Petersen, Tivolicaféen

Restaur. Ludvig F. Petersen, V. Voldgade 91

Dir. Erhardt Hickmann, Hotel Cosmopolite

Malerm. Magnus Kaaber, Vennemindevej 21

Tandlæge Rudolf Gertz, Amagerbrogade 151

Gross. C. C. M. Levysohn, N. Voldgade 15

Frugthdl. Ferdinand Møller, Amagerbrog. 10

Fabrikant C. Larsen, St. Kongensgade 69

P. Herman Nielsen, Gl. Kongevej 27

Gross. Aage Rasmussen, Rosbæksvej 2

Dir. H. Ove Gjerløff, Østerbrogade 150

Møbelfabr. S. A. & K. A. Jørgensen, Sølvg. 32

Blikkenslagerm. F. Aagerup, Amagerbrog. 181

Mr. J. C. Grew, Gesandt f. U. S. A., Amalieg. 17

Bagermester Hans Nielsen, Lyngbyvej 41

Direktør J. K. Schou, Kjelgaardsvej 9

Aut. Kørel. Corn. Steffensen, St. Kongensg. 40

Fabrikant N. H. Andersen, Torvegade 5

Grosserer Carl Simonsen, Rosenv. Hovedv. 31

Professor Østrup, Nørrebrogade 42

Fabr. F. Mouvielle, Østergade 59

Antikvitetshdl. Ole Haslund, Østergade 15

Kaj Turin, Vestervoldgade 2

Vognm. S. V. Chr. Nielsen, Skjalm Hvidesg. 15

Gross. H. Michelsen, Rantzausgade 64

Gross. Viggo Trelde, Vesterbrogade 27

Konditor Charles Sivertsen, N. Frihavnsg. 32

Prokurist E. G. F. Eliassen, Odensegade 26

Ingeniør Axel v. d. Lieth, Vestervoldg.

Gross. Stig Deichmann, Teglgaardsstræde 13

Vognm. S. C. Dahlmann, Raadmandsgade 32

Dir. Angelo Tenconi, Frederiksberggade 23

L. F. Mørck & Co., Knabrostræde 3

Kbhvns. Belysningsvæsen, Valby Gasværk

Cigarhdl. Chr. W. Nielsen, Istedgade 122

Cyklehdl. C. Petersen, Thorshavnsgade 4

Kbhvns. Automobilværksted, Tagensvej 39

Gross. H. A. Chr. Jacobsen, Sortedamsdoss. 79

Restauratør E. Johansen, Blegdamsvej 134

Fabrikant Axel Küster, Knippelsbrogade 2

Vognm. Christopher Petersen, Sct. Annæpl. 21

Restauratør Vald. Nielsen, V. Boulevard 5

Greve Harald Holstein, Bredgade 63

Vacuum Oil Comp., Frederiksberggade 1

Kaptajn C. A. Boeck-Hansen, Vendersgade 5

Dir. R. Eilersen, Kronprinsessegade 30

Sølvvarefabr. Povl Frigast, Tingvej 21

Bagerm. Julius van Hauen, Amagerbrog. 102

Fabrikant Chr. Jeppesen, Thyrasvej 2

Murerm. Holger Thiel, Aaboulevard 16

Brændehdl. Vald. Jantzen, Strandboulev. 12

Tømrer. H. Chr. Petersen, Dannebrogsg. 23

Direktør Harald Simonsen, Østerbrogade 28

Skotøjsfabr. H. C. Kristensen, Skovbog. Allé

Direktør Chr. Holm, Lundsgade 4

Fru Anna Knudsen, Vesterbrogade 122

Fru Egmont-Petersen, Engskiftevej 1

Vognm. Carl Andersen, Reberbanegade 10 A

Fru Anna Karberg, Toldbodgade 18

Montør Martin Fischer, Stefansgade 65

Kons. O. H. Ehrenfrid Ovesén, Trondhjmsg. 15

Skibsreder, Kons. D. Lauritzen, Grønning. 15

H. S. Magnussen, N. Farimagsgade 55

Direktør V. Grove, Østerbrogade 116

Fabrkt. Wm. Christiansen, Blaagaardsgade 21

Dir. Andreas Christensen, Amaliegade 24

Fabrikant J. D. Nielsen, Gothersgade 14

Fabrikant N. C. Nielsen, Amagertorv 33

Dru Restauratr. T. Jensen Ratzau, Gl. Str. 32

Ing. Allan Asp Bock, Blegdamsvej 104

The American Tobacco Comp., Sundholmsv. 65

Fabrikant H. P. Petersen, Ny Carlsbergv. 17

Gross. Martin Jochimsen, Søndermarksvej 14

Departementchef Schrøder, Østerbrog. 104

Gross. A. W. Kirkebye, Ny Toldbodvej 29

Afdelingsbest. A. Hansen, Laxegade 4

Fisker Peter Nielsen, Ingerslevgade 136

Overlæge Marner, Jagtvej 87

Vognmand Kaj Jorch Jorchston, Bredg. 40

L. C. Larsen, Ny Carlsbergvej 23

Detailhdl. H. P. Petersen, Elmegade 23

Vognmand O. Thurah, Købmagergade 54

A/S Dansk Husholdningsindustri, Adelg. 41

Ingeniør J. Ingvardsen, V. Voldg. 14

Direktør Vilh. A. Bang, Vesterbrogade 3

Grosserer B. Thranum, Nørrebrogade 222

Gross. S. O. Jacobsen, Hollænderdybet 37

Maskininspektør L. Fich, Amagerbrog. 151

Hjalmar Hartmann & Co., Løngangsstr. 20

Direktør Axel Holm, Bredgade 19

Gross. Carl Knudsen, Amagerbrogade 20

Gross. Vilh. Hastrup, Kompagnistræde 27

Vognm. Kaj Jorch Jorchston, Bredgade 40

Gross. Christian Ørum, Lygten

Gross. Otto H. H. Scheelke, Valdemarsgade 6

A/S F. L. Bie, Gothersgade 28

Vognmand J. A. Jørgensen, Snorresgade 2

K. Buchardt Larsen, Rantzausgade 17

Speditør Niels A. J. Petersen, Sønderg. 21

Grosserer R. Anthony, Vendersgade 8

Repræsentant Ole J. Olsen, Ravnsborgg. 7 B

Konditor R. Schultze, Nørrebrogade 13

Gross. Vald. Petersen, Linnésgade 12

Isenkr. K. Wichmann Olsen, Gothersgade 42

Restauratør E. Petersen, Gothersgade 12

C. Schous Fabriker, Kronprinsessegade 28

Kreaturhandler Marius Larsen, Njalsgade 41

Vinhandler Jac. Koefoed, Nicolaj Plads 9–11

Handelsmin. Tyge J. Rothe, Jens Kofodsg. 1

Grosserer Chr. Peter Iversen, Fiolstræde 36

Grosserer H. Nielsen, Harsdorffsvej 6

Mekaniker A. Frederiksen, Colbjørnsensg. 31

Pensionist Nielsen, Ryvangs Allé 22

Grosserer Vilh. F. Jensen, Kr. Bernikowsg. 6

Grosserer H. Nielsen, Gl. Kongevej 27

Snedkerm. Anton Jensen, Præsteg. Allé 23

Kontorchef Holger Bech, Kastelsvej 20

Rest. Aage Petersen, Blegdamsvej 26

Detailhandler H. Hansen, Toldbodgade 23

Fabrikant J. Hagemeister, Øresundsvej 55

Snedkerm. Lars Chr. Petersen, Vesterbrog. 73

Grosserer Marcus, Tagensvej 17

Ingeniør Arno Arnt, Gl. Banegaard

Peder Rasmussen, Amaliegade 24

Grosserer Kaj Wohlert, Axelborg

Frugthandler V. Nielsen, Værnedamsvej 8

Viktualiehdl. Anton Nilsson, Værnedamsvej 8

A/S Nielsen & Winther, Blegdamsvej 60

Direktør A. Schmidt, Amager Boulevard 2

Grosserer Adolf Trier, Amagertorv 8

Kgl. Hof Fotograf Charl. Petersen, Heineg. 1

Mekaniker Svendsen, Gothersgade 40

Direktør Fr. Hegel, Amaliegade 15

Slagtermester Kjærulff, Frederiksborggade 22

Slagterm. V. Fr. Møller, Amagerbrogade 187

Grosserer B. Nordrup, Amager Boulevard 125

Kammerherre O. C. Scavenius, Hammerensg. 4

Gross. Harry E. Sørensen, Købmagerg. 26

Gross. Enevoldsen & Hansen, Baggesensg. 5

Harbo Olsen, Wesselsgade 4

Skand. Auto- & Transport Comp., Strand. 5–7

Direktør Chr. Buriis, N. Voldgade 17

Gross. Carl Holten, Frederiksborggade 18

Gross. Bernhard Høy, Løngangsstræde 16

Direktør A. Svenningsen, Møllegade 26

Generalkonsul Joh. Hansen, Kastelsvej 16

Vognmand P. Hansen, Jagtvej 141

Grosserer Otto E. Ottosen, Islands Brygge 1

Gross. E. Ch. Rasmussen, Købmagerg. 62–64

Gross. Otto H. H. Scheelke, Guldbergsgade 3

Malermester Andersen, Valdemarsgade 75

Gross. K. Thrane, Koldinggade 1

Journalist C. Bærendsen, Ahlefeldtsg. 18 A

Redaktør C. Will. Bærendsen, Vendersg. 28

Restauratør F. L. Viltoft, Hovedbanegaarden

Tandlæge Brahm, Gl. Strand 44

Kørselsentrp. C. N. Steenbjerge, Strandv. 24

Købmand E. Abildgaard, Enghave Plads 11

Frugthdl. Michael Mikkelsen Vendsyssel, Nørrebrog. 203

Arkitekt S. J. Jessen, Købmagergade 8

Direktør E. Petersen, Islands Brygge 3

Den danske kabelfabrik, Kongens Enghave

Grosserer Chr. Zadersen, Aaboulevard 64

Bankkasserer C. A. Tonning, Svinget 19

Grosserer Jørgen Freisleben, Trommesalen 2

Fru Thea Andreasen, Nørrebrogade 29

Vognmand A. Rosenbech, Ryesgade 126

Gross. Peter Larsen, Amaliegade 26

Vognm. Bendix Bengtsen, Gunløgsgade 44

Repr. H. A. Højby Zehngraff, Cal Johansg.

Bagerm. Vald. Nielsen, Frederiksberggade 23

Prokurist Ove Hersing, Willemoesgade 17

Slagtermester Eiche, Kapelvej 1

Konditor Tychsen, Vendersgade 4

Axel Rosenkvist, Valhals Allé 2

Slangerup Banen, Ndr. Fasanvej 283

Tapetserer Holger Andresen, Jagtvej 43

Direktør Frede Skaarup, Vimmelskaftet 47

Cyklehandler H. Anthonsen, Amagerbrog. 169

Ostehandler A. P. Schou, Torvegade 50

Fabrikant E. Møller, Ingolfs Allé 3

© 2000-2018 Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Rettelser og tilføjelser: send en e-mail.