Danske nummerplader – Bilnumre 1922 – Københavns Amt
Til forsiden
Til bilnumre 1922
Bilnumre 1922 i Københavns Amt

Bilnumre 1922 i Københavns Amt

Numre Politikreds Antal
Fra Til Frede-
riksberg Birk
Nordre Birk Søndre Birk mv Roskilde Kbst mv Køge Kbst mv


Frederiksberg Birk 213        


Københavns Amts Nordre Birk   116      


Københavns Amts Søndre Birk og Amager Birk     48    


Roskilde Købstad, Ramsø-Tune Herreder og Lejre Herred       167  


Køge Købstad, Vallø Birk og Bjæverskov Herred samt Bregentved-Gisselfeld Birk         45


Frederiksberg Birk 213        


Københavns Amts Nordre Birk   95      


Københavns Amts Søndre Birk og Amager Birk     30    


Roskilde Købstad, Ramsø-Tune Herreder og Lejre Herred       0  


Københavns Amts Nordre Birk   170      


Københavns Amts Nordre Birk   155      


Frederiksberg Birk 179        


Køge Købstad, Vallø Birk og Bjæverskov Herred samt Bregentved-Gisselfeld Birk         77


Frederiksberg Birk 133        


Københavns Amts Nordre Birk   230      


Københavns Amts Søndre Birk og Amager Birk     183    


Roskilde Købstad, Ramsø-Tune Herreder og Lejre Herred       168  
I alt 738 766 261 335 122
2222

© 2000-2018 Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Rettelser og tilføjelser: send en e-mail.