Til forsiden
Til bilnumre 1919
Bilnumre 1919 i Svendborg Amt

Bilnumre 1919 i Svendborg Amt

Numre Jurisdiktion Antal
Fra Til Nyborg Kbst Vindinge Hd Sunds-Gudme Hdr Svend-
borg Kbst mv
Faaborg Kbst mv Muckadell mfl Birker Rud-
kbing Kbst mv
rs-
kbing Kbst mv
Nyborg Kbstad 17              
Vindinge Herred   21            
Sunds-Gudme Herreder     47          
Svendborg Kbstad og Tsinge Birk       32        
Faaborg Kbstad og Sallinge Herred         26      
Muckadell, Holstenshus og Brahetrolleborg Birker           12    
Rudkbing Kbstad og Langelands Herreder             42  
rskbing Kbstad og r Herred               12
Svendborg Kbstad og Tsinge Birk       20        
Vindinge Herred   0            
Sunds-Gudme Herreder     7          
Faaborg Kbstad og Sallinge Herred         18      
Rudkbing Kbstad og Langelands Herreder             8  
Nyborg Kbstad 0              
Vindinge Herred   0            
Sunds-Gudme Herreder     0          
Svendborg Kbstad og Tsinge Birk       0        
Faaborg Kbstad og Sallinge Herred         0      
Muckadell, Holstenshus og Brahetrolleborg Birker           0    
rskbing Kbstad og r Herred               0
I alt 17 21 54 52 44 12 50 12
262

© 2000-2020 Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Rettelser og tilfjelser: send en e-mail.