Til forsiden
Til bilnumre 1919
Til bilnumre 1919 i Frederiksborg Amt
Bilnumre 1919 i Kronborg stre Birk mv.

Bilnumre 1919 i Kronborg stre Birk og Hellebk Birk

Nr. Tilhrer
Grosserer N. V. Larsen, Langes pr. Tikjb
Vognm. N. P. Petersen, Fredensborg
Godsejer, cand. polyt. G. A. Hagemann, Sbkgaard, Espergrde
Grosserer H. Tegner, Humlebk
Slagtermester O. P. Nielsen, Ny Humlebk
Fiskeeksportr O. Wrig, Sletten
Gross. C. Rasmussen, Flynderupg., Espergrde
Vognm. M. Madsen, Humlebk
Vognm. P. Ellekilde, Ellekilde, Aalsgaarde
Viktualiehdl. C. Petersen, Fredensborg
Direktr H. Jantzen, Havreholm, Hornbk
Mekaniker E. Svedstrup, Rrtang, Snekkersten
Vognm. H. Tjellesen, Humlebk
Fru A. Ellekilde, Hellebk
Dyrlge R. P. Rasmussen, Havreholm, Hornbk
Lge O. Bang, Espergrde
Tmrerm. H. Tjellesen, Mllegaarden, Humlebk
Grosserer J. R. Boch, Espergrde
Grosserer N. V. Larsen, Langes, Tikb
Grosserer E. Hjort, Danstruplund, Fredensborg
Grosserer Tetzen-Lund, Julebk, Hellebk
Grosserer H. Tegner, Humlebk
Grosserer Rasmussen, Flynderupg., Espergrde
Hjesteretssagf. G. Shaw, Fredensborg
Kbmand H. P. Larsen, Torpen, Humlebk
Geheimeraadinde M. Hagemann, Borupgaard, Snekkersten
Lge Teisen, Hellebk
Fru A. Ellekilde, Ellekilde, Aalsgaarde
Grosserer Bror-Karlson, Espergrde
Cyklehandler T. Christensen, Espergrde
Hofjgerm. Brun, Krogerup, Humlebk
Kreaturhandler C. Larsen, Tikjb
Gross. Rasmussen, Flynderupg., Espergrde
Fabrikant L. Messerschmidt, Christiansro, Hellebk
Direktr V. Jensen, Hornbk
Grosserer P. F. Hansen, Skotterup
Mejeribest. C. B. Nielsen, Havreholm, Hornbk
Dir. Dam, Dutrupgaard, Rrtang, Snekkersten
Gross. J. Schermeister, Kbmagergade
Tmrermester H. Tjellesen, Humlebk
Gross. C. Rasmussen, Flynderupg., Espergrde
Hotelejer P. Bonde, Hellebk
Grosserer V. Schulstad, Sletten, Humlebk
Vognm. Brdr. Bendtsen, Espergrde
Direktr F. A. Krog, Vexbogaard, Fredensborg
Grosserer C. Hansen, Espergrde

© 2000-2019 Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Rettelser og tilfjelser: send en e-mail.