Til forsiden
Til valg af nummerpladetype
Indtast historisk korrekt nummerplade med 2 bogstaver
Vigtig information

Hvis du ser et billede på nettet og vil indtaste observationen her SKAL du i feltet observationsdato skrive ENTEN det år billedet er optaget (i tvivlstilfælde brug mest sandsynlige år) ELLER seneste synsdato ifølge bilviden.dk. Ja, der står bilviden.dk, IKKE biltorvet.dk, da biltorvet.dk indeholder synsdato under nuværende nummer, mens bilviden.dk indeholder synsdato under daværende nummer.

Hvis du finder et nummer på biltorvet.dk, er det IKKE ensbetydende med at køretøjet er tilmeldt. Køretøjet kan være afmeldt – endda for mange år siden.

Overtrædelse af reglerne betragtes som hærværk og medfører udelukkelse i en periode.

Bemærk at dateringsreglerne for gamle emalje- og reflekterende nummerplader er anderledes (da der er tale om »inaktive« serier).

Registreringsnummer*  Vælg bogstavkombination og indtast løbenummer på 5 cifre uden evt. punktum.
Nummerpladetype* Vælg nummerpladetype fra listen.

TypeBilMotorcykel
5 cifre5 cifre
Type 6

Mærke*Vælg mærke. Hvis mærket er ukendt, vælg »Ukendt mærke«. Hvis mærket ikke står i listen, vælg »Andet« og angiv mærket i feltet »Model«. Det vil da blive tilføjet manuelt ved valideringen.
Model Indtast model.
År    ≥ 2011 Indtast observationsår på formen ÅÅÅÅ, fx 2011. Datoen skal være i 2011 eller senere. Hvis året er ukendt, indtast da det mest sandsynlige år og skriv »år usikkert« under »Bemærkninger«.

Såfremt der indtastes nummerplader fra billeder og lignende på tryk, på internettet eller på andre medier, er det datoen for billedets optagelse der skal indtastes som observationsdato. Såfremt man ikke selv har været til stede da billedet blev taget, skal der under »Bemærkninger« redegøres for billedets baggrund. Tilsvarende gælder andre andenhåndsobservationer.
Bemærkninger  
Observatør*Indtast dit navn.
*feltet skal udfyldes  
Hvis bogstavkombination, løbenummer, nummerpladetype og bilmærke ikke kan lade sig gøre, eller hvis der er mistanke om fejl i indtastningen, kan observationen blive rettet eller slettet.

Bemærk: Bekræftede opslag på internettjenester er ikke i sig selv en observation. Nummerplader som er set i reklamer, spillefilm, tv-serier eller lignende kan være manipulerede eller falske og må kun indtastes hvis man er sikker på at køretøjet findes registreret under det pågældende nummer i virkeligheden.

© 2000-2020 Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Kontakt webmaster: Send en e-mail.