Til forsiden
Til valg af nummerpladetype
Indtast emaljenummerplade
Vigtig information

Hvis du ser et billede på nettet og vil indtaste observationen her SKAL du i feltet observationsdato skrive ENTEN den dato billedet er optaget (i tvivlstilfælde brug tidligst mulige dato) ELLER seneste synsdato ifølge biltorvet.dk.

Hvis du finder et nummer på biltorvet.dk, er det IKKE ensbetydende med at køretøjet er tilmeldt. Køretøjet kan være afmeldt – endda for mange år siden.

Overtrædelse af reglerne betragtes som hærværk og medfører udelukkelse i en periode.

Bemærk at dateringsreglerne for historisk korrekte nummerplader er anderledes (da der er tale om »aktive« serier).

Følg med i nrpl.dk/forum.

Registreringsnummer*  Vælg bogstavkombination fra listen og indtast løbenummer 1-99999 uden evt. punktum. Hvis bogstavkombinationen ikke står i listen, kan der ikke være tale om en emaljenummerplade fra perioden 1958-1976. Hvis der kun er ét bogstav, er nummeret fra perioden 1903-1958.
Nummerpladetype* Vælg nummerpladetype fra listen. Hvis pladen er af en anden type, indtast da typen i feltet »Bemærkninger«. I tilfælde af erstatningsnummerplader af reflekterende type på et oprindeligt emaljepladenummer, indtast da den tilsvarende emaljenummerpladetype her, og skriv »Erstatningsnummerplader« med evt. nærmere detaljer i feltet »Bemærkninger«.
Mærke*Vælg mærke. Hvis mærket er ukendt, vælg »Ukendt mærke«. Hvis mærket ikke står i listen, vælg »Andet« og angiv mærket i feltet »Model«. Det vil da blive tilføjet manuelt ved valideringen.
Model Indtast model.
Observationsdato    se vejledning Indtast observationsdato på formen DD.MM.ÅÅÅÅ, fx 15.09.2004. Husk foranstillede nuller. Hvis datoen for observationen er ukendt, indtast da 00 som dato, fx 00.09.2008 for en ukendt dato i september 2008. Hvis både dato og måned er ukendt, indtast da også 00 som måned, fx 00.00.2008 for ukendt dato i 2008. Hvis også året er ukendt, indtast da det tidligst sandsynlige år.

Såfremt der indtastes nummerplader fra billeder og lignende på tryk, på internettet eller på andre medier, er det datoen for billedets optagelse der skal indtastes som observationsdato. Såfremt man ikke selv har været til stede da billedet blev taget, skal der under »Bemærkninger« redegøres for billedets baggrund. Tilsvarende gælder andre andenhåndsobservationer. Husk aldrig at indtaste en nyere observationsdato end den aktuelle.

NYT: Numre som er fundet via opslagstjenester på internettet (biltorvet.dk, bilviden.dk o.l.), må ikke indtastes med en senere observationsdato end seneste synsdato.

Nummerpladen vises kun på observationslisten hvis dato er i 2001 eller senere, dog 1993 for nummerplader fra lokale registreringsområder 1958-1968. Ældre observationer end 2001 hhv. 1993 vises hvis både bil og nummer var mindst 25 år gamle på observationstidspunktet (alder beregnes som forskellen mellem årstallene). Lokale nummerpladers alder beregnes ud fra det år hvori registreringsområdet blev centraliseret.
Sted* Vælg den by som er nærmest observationsstedet. Storkøbenhavn angiver København, Frederiksberg og Københavns Amt.
Bemærkninger Skriv hvis der er særlige ting ved observationen som er værd at bemærke, fx uregelmæssigheder ved nummerpladen. I tilfælde af at nummerpladen er en erstatningsnummerplade på reflekterende nummerplader, noter da venligst dette her.
Observatør*Indtast dit navn.
*feltet skal udfyldes  
Hvis bogstavkombination, løbenummer, nummerpladetype og bilmærke ikke kan lade sig gøre, eller hvis der er mistanke om fejl i indtastningen, kan observationen blive rettet eller slettet.

Bemærk: Bekræftede opslag på internettjenester er ikke i sig selv en observation. Nummerplader som er set i reklamer, spillefilm, tv-serier eller lignende kan være manipulerede eller falske og må kun indtastes hvis man er sikker på at køretøjet findes registreret under det pågældende nummer i virkeligheden.

© 2000-2019 Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Kontakt webmaster: Send en e-mail.