Til forsiden
Til valg af nummerpladetype
Indtast reflekterende nummerplade
Vigtig information

Hvis du ser et billede på nettet og vil indtaste observationen her skal du i feltet observationsdato skrive den dato billedet er optaget (i tvivlstilfælde brug tidligst mulige dato).

Hvis du ser et nummer på nettet, er det IKKE ensbetydende med at køretøjet er tilmeldt. Køretøjet kan være afmeldt senere. Du opfordres til at tjekke nummeret på motorregister.skat.dk .

Følg med i nrpl.dk/forum.

Undlad venligst at indtaste personoplysninger der kan knyttes til køretøjets ejer eller bruger.

Registreringsnummer*  Vælg bogstavkombination fra listen og indtast løbenummer 001-99999 uden evt. mellemrum.
Mærke*Vælg mærke. Hvis mærket er ukendt, vælg »Ukendt mærke«. Hvis mærket ikke står i listen, vælg »Andet« og angiv mærket i feltet »Model«. Det vil da blive tilføjet manuelt ved valideringen.
Model Indtast model.
Observationsår Indtast observationsår på formen ÅÅÅÅ, fx 2011. Hvis året er ukendt, indtast da det mest sandsynlige år og skriv »år usikkert« under »Bemærkninger«.

Såfremt der indtastes nummerplader fra billeder og lignende på tryk, på internettet eller på andre medier, er det datoen for billedets optagelse der skal indtastes som observationsdato. Såfremt man ikke selv har været til stede da billedet blev taget, skal der under »Bemærkninger« redegøres for billedets baggrund. Tilsvarende gælder andre andenhåndsobservationer.
Kilde Hvis du har set nummeret på et billede på internettet i et blad el. lign., bedes du indtaste kildehenvisning i feltet.
Bemærkninger Skriv hvis der er særlige ting ved observationen som er værd at bemærke, fx uregelmæssigheder ved nummerpladen. I tilfælde af at en eller begge nummerplader er en erstatningsnummerplade af den nyeste nummerpladetype (design 2008 af 11design), noter da venligst dette her.
Observatør*Indtast dit navn eller et alias.
*feltet skal udfyldes  
Kun numre og køretøjer som var mindst 25 år gamle på observationstidspunktet vises på listen. Alderen findes ved at trække årstallene fra hinanden. Hvis bogstavkombination, løbenummer, nummerpladetype og bilmærke ikke kan lade sig gøre, eller hvis der er mistanke om fejl i indtastningen, kan observationen blive rettet eller slettet.

Bemærk: Nummerplader som er set i reklamer, spillefilm, tv-serier eller lignende kan være manipulerede eller falske og må kun indtastes hvis man er sikker på at køretøjet findes registreret under det pågældende nummer i virkeligheden.Undlad venligst at indtaste personoplysninger der kan knyttes til køretøjet.

© 2000-2020 Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Kontakt webmaster: Send en e-mail.