Til forsiden
Ændringer i nummerserierne efter 1966

Omkring 1969 lavede man to nye diplomatiske serier. Det gjordes ved at tage numrene 76.000-77.999 fra serien kvadratiske personnvognsnummerplader. Sidstnævnte reduceredes dermed fra 60.000-77.999 til 60.000-75.999. Der var allerede uddelt nummerplader i serierne AB og AC 76.000-77.999, så de diplomatiske serier starter med kombination AD. Oprindelig var der en serie for to rektangulære nummerplader, 76.000-77.699, og en rektangulær fornummerplade og kvadratisk bagnummerplade, 77.700-77.999.

I 1970 ophørte papegøjepladerne for kombivogne og kombimotorcykler. Det betød at de ubrugte dele af nummerserierne 19.000-19.499 og 78.000-87.999 blev ledige.

Ved indførelsen af reflektive nummerplader i 1976 blev kombivognenes serie 78 000-87 999 tildelt en nyskabelse, nemlig kvadratiske vare- og lastvognsnummerplader (gule plader). Kombivognene nåede til BC, og de nye kvadratiske vare- og lastvognsnummerplader startede med CB. Kombinationerne BD 78.000-BZ 87.999 blev derfor ikke brugt.

I 1976 udgik også sidevognsnummerpladerne med nummerserierne 001-699 (personsidevogne) og 700-999 (varesidevogne) idet registreringspligt for sidevogne ophørte. En ny kategori, registrerede traktorer, fik tildelt nummerserien 1-699. Sidevognene var nået til AE, og traktorerne startede ved AJ. Endvidere kan nævnes at diplomatpladerne blev blå med hvid skrift og ændret til en serie for egentlige diplomater, 76 000-76 999, og en serie for internationale organisationer mv., 77 000-77 999. Den grønne runde traktorplade blev afløst af en kvadratisk hvid med sort kant.

I 1994 indførtes en ny registreringspligtig knallerterttype med en højeste hastighed på maksimalt 45 km/h. Denne type hedder officielt stor knallert, men kaldes også 45-knallert eller EU-knallert. Den fik den anden sidevognsserie, 700-999. Da man i mellemtiden havde opgivet at vedligeholde sidevognsregistreringerne, startede knallertregistreringen forfra fra AB. Numrene fra AB til AE 700-999 blev derfor genbrugt.

En stærk stigning i traileres popularitet betød at påhængsvognsserien 30 00-49 99 udløb væsentlig hurtigere end forventet. I 1998 var den sidste plade, ZZ 49 99, uddelt. Spørgsmålet var da om man skulle starte forfra fra AB, hvilket ville være en principiel beslutning. Da imidlertid andre nummerserier havde stor ledig kapacitet, omorganiserede man i stedet nummerserierne så der blev plads til en ny påhængsvognsserie. De godkendte traktorers serie 55 00-11 499, som var nået til EE, blev stoppet. I stedet blev traktorerne tildelt den smalle serie 19 000-19 499 som var blevet til overs fra kombimotorcyklerne. Traktorerne startede fra AD, mens kombimotorcyklerne sluttede ved AB eller AC. Påhængsvognene blev tildelt den del af traktorernes serie der havde 4 cifre, 55 00-99 99, fra og med kombination EJ. Resten, 10 000-11 499 tilfaldt motorcyklerne der nu omfattede serien 10 000-18 999. Samtidig sprang motorcyklerne direkte fra kombinationen DN til EE.

Samtidig nærmede knallertserien 700-999 sig hastigt udløbet, idet den allerede på få år var nået helt op til SZ. Derimod var serien for registrerede traktorer kun nået til CZ. Serierne blev da byttet om således at registrerede traktorer fik de resterende kombinationer i serien 700-999, dvs. fra og med kombination TB, og registrerede knallerter fik de resterende kombinationer i serien 001-699, dvs. fra og med kombination DC.

Det blev muligt at registrere påhængsvogne til motorcykler, men de fik ikke nogen egen nummerserie, men må nøjes med motorcykelnummerplader eller almindelige påhængsvognsplader.

Fra 2006 skulle nye små knallerter (30-knallerter) registreres. De blev tildelt nummerserien 5500-9999 fra og med kombination VB. Kombinationerne op til UZ bruges fortsat af lastanhængere.

I 2009 blev papegøjeplader indført. De fik samme nummerserie som gule plader, men med bogstavkombinationer fra GA.

© 2000-2021 Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Rettelser og tilføjelser: send en e-mail.