Til forsiden
Til kendingsbogstaver 1958-1966/68
Registreringsområder i Svendborg Amt (OA-OT) 1958-1967
Nyborg 01.04.1958-31.12.1967
Kontor Nyborg
Kommuner Nyborg Købstad, Aunslev-Bovense, Ellested, Flødstrup, Frørup, Herrested, Hjulby (Nyborg Landsogn), Kullerup-Refsvindinge, Skellerup-Ellinge, Søllinge-Hellerup, Sønder Højrup, Ullerslev, Vindinge, Ørbæk, Årslev
Byer Nyborg
Kendingsbogstaver OA
Svendborg 01.04.1958-30.11.1966
Kontor Svendborg
Kommuner Svendborg Købstad, Bjerreby, Bregninge (Tåsinge), Drejø, Egense, Gislev, Gudbjerg, Gudme-Brudager, Hesselager, Kirkeby, Kværndrup, Landet, Langå-Øksendrup, Lunde, Ollerup, Oure-Vejstrup, Ringe, Ryslinge, Skårup, Stenstrup, Svindinge, Thurø, Tved, Øster Skerninge
Byer Svendborg, Ringe
Kendingsbogstaver OH
Rudkøbing 01.04.1958-30.09.1967
Kontor Rudkøbing
Kommuner Rudkøbing Købstad, Bøstrup, Humble, Lindelse, Longelse-Fuglsbølle, Magleby (Langeland), Simmerbølle, Skrøbelev, Snøde-Stoense-Hou, Strynø, Tranekær-Tullebølle, Tryggelev-Fodslette
Byer Rudkøbing
Kendingsbogstaver ON
Ærøskøbing 01.04.1958-30.09.1967
Kontor Ærøskøbing
Kommuner Ærøskøbing Købstad, Bregninge (Ærø), Marstal Handelsplads, Marstal Landsogn, Rise, Søby, Tranderup
Byer Ærøskøbing, Marstal
Kendingsbogstaver OR
Faaborg 01.04.1958-31.12.1967
Kontor Faaborg
Kommuner Faaborg Købstad, Allested-Vejle, Avernakø, Brahetrolleborg, Diernæs, Espe, Faaborg Købstads Landdistrikt (Bjørnø), Gestelev, Heden, Herringe, Hillerslev, Horne, Hundstrup, Håstrup, Jordløse, Krarup, Lyø, Nørre Broby, Svanninge, Sønder Broby, Ulbølle, Vantinge, Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse, Vester Skerninge, Vester Åby, Øster Hæsinge, Åstrup
Byer Faaborg
Kendingsbogstaver OT
Kommuneinddeling pr. 01.04.1958. Byopgørelse pr. 01.10.1955.

© 2000-2021 Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Rettelser og tilføjelser: send en e-mail.