Til forsiden
Kort over kendingsbogstaver 1950-1958
Kort over kendingsbogstaver 01.07.1950-31.12.1954 11.01.2009
Kort over kendingsbogstaver 01.01.1955-30.06.1956 11.01.2009
Kort over kendingsbogstaver 01.07.1956-30.09.1956 11.01.2009

Kort over kendingsbogstaver 01.10.1956-31.03.1958

Noter

Grænserne mellem kendingsbogstaverne er hvide. De fulgte ofte, men ikke overalt de gamle amtsgrænser.

Grænserne mellem politikredsene er grå.

Kortets nøjagtighed kan ikke garanteres.

1.10.1956 blev der foretaget omfattende ændringer i politikredsinddelingen. Grænserne mellem kendingsbogstaverne blev i denne forbindelse ændret, men det er uvist i hvilket omfang.

© 2000-2020 Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Rettelser og tilføjelser: send en e-mail.