Til forsiden
Færøske bilnummerplader

De første nummerplader

Registrering af køretøjer på Færøerne begyndte i 1930, og registreringsnummeret bestod udelukkende af et løbenummer. Den første kendte nummerpladetype er af samme udførelse som den samtidige danske: En emaljeplade med vulstkant. Da der ikke var noget kendingsbogstav, var politisymbolet alene foran tallet – opretstående med fingrene pegende opad. Pladen med vulstkant blev som i Danmark afløst af en plade med ombukket kant, men ellers uforandret. Det maksimale antal cifre var 3.

   
Bilnummerplader 1930-1949

Nummerplader med FØ

I 1949 blev det bestemt at de færøske nummerplader skulle have kendingsbogstaverne FØ. De nye nummerplader startede med nr. 800, og gamle nummerplader skulle ombyttes ved ejerskifte eller hvis køretøjet forlod Færøerne. Udformningen af nummerpladen var fortsat som den danske samtidige model, men med to bogstaver. Politisymbolet blev placeret vandret under kendingsbogstaverne. Der blev kendes nummerplader med små 4-cifrede numre.

   
Bilnummerplader 1949-1950

Nye nummerplader med Fø

I 1950 blev designet på de danske nummerplader ændret, og de færøske fulgte trop. En ny skrift blev taget i brug, og Ø'et blev skrevet med småt, så der stod »Fø«. De gamle numre under 800 fra før 1949 blev genbrugt, for der findes numre med både 3 og 4 cifre.

   
Bilnummerplader 1950-1958

Nye nummerplader med Fø – igen

I 1958 blev designet på den danske og færøske nummerplader ændret endnu engang. Nummerpladerne fik fast størrelse (10½ × 40½ cm for biler) og monteringsskinner på bagsiden i stedet for bolthuller foroven. Der blev lavet nye nummerserier, og personbiler fik serien 5.000-6.999. I modsætning til på danske plader havde firecifrede løbenumre punktum. Da serien til personbiler var brugt op, formentlig i 1971, fik personbiler 5-cifrede nummerplader i serien 50.000-59.999.

   
1958-1971 1971-1976

Reflekterende nummerplader med F

Omkring 1976 indførtes reflekterende nummerplader. De var hvide med sort kant, men ellers i samme design som de nye danske reflekterende nummerplader. Ø'et forsvandt, og nummerpladerne havde nu kun et F. Hvor det andet bogstav stod på danske nummerplader, var der blot et tomt felt. Numrene for personbiler startede ved 60 000, hvortil man var kommet med emaljenummerpladerne. I 1992 nåede personbilerne 88 999, og man fortsatte derefter fra 50 000.

 
1976-1995

Egne nummerplader

Færøerne fik helt egne nummerplader i 1996. Nummerpladerne har til venstre et blåt felt med det færøske flag i øverste halvdel og kendingsbogstaverne FO med hvid skrift i nederste halvdel. Kanten og registreringsnummeret, som består af to bogstaver og tre cifre, har blå farve. Skriften er den tyske DIN-skrift, og dimensionerne er de internationalt gængse 11 × 52 cm. Ved registrering tildeles et tilfældigt registreringsnummer. Man kan dog vælge en bestemt bogstavkombination mod gebyr, hvorved kun cifrene er tilfældige, og man kan også mod et endnu større gebyr få en egentlig ønskenummerplade.

 
1996-

© 2000-2021 Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Rettelser og tilføjelser: send en e-mail.