Til forsiden
EU-nummerplader

EU-nummerplader er almindelige nationale nummerplader bortset fra at de er forsynet med et blåt felt i en bredde af 40-50 mm og en højde af mindst 98 mm til venstre på nummerpladen. I den øverste del af det blå felt findes tolv gule stjerner arrangeret i en cirkel med diameter 30 mm. Stjernestørrelsen er 4-5 mm målt mellem modstående spidser på samme stjerne. I den nederste del af det blå felt findes kendingsbogstaverne for det land hvori køretøjet er hjemmehørende i hvide eller gule latinske majuskler (store bogstaver) med højde 20 mm og stregtykkelse 4-5 mm.

Medlemsstaterne har ikke pligt til at indføre EU-nummerplader, og nummerplader er som hidtil et nationalt anliggende. Den eneste juridiske betydning af EU-nummerplader er at medlemsstaterne anerkender EU-nummerpladers nationalitetssymbol som erstatning for nationale kendingsbogstaver. En tysk indregistreret bil på EU-nummerplader behøver således ikke være forsynet med et hvidt ovalt skilt med bogstavet D i sort når den befinder sig i andre medlemsstater.

Mange lande uden for EU anerkender også EU-nummerpladers nationalitetssymbol som nationale kendingsbogstaver, enten på bilateral basis eller via Wienerkonventionen af 1968, der er blevet udvidet med regler for kendingsbogstaver på nummerplader.

Indførelse af EU-nummerplader i Danmark skete 12.10.2009 på frivillig basis.

Alle EU-lande har indført EU-nummerplader.

Medlemslande med EU-nummerplader
Kb. Land EU-plader fra Nummersystem fra
A Østrig 2002 1990
B Belgien 2001/2010 [1] 2010
BG Bulgarien 2008 1992
CY Cypern 2004 [2] 1990/1995
CZ Tjekkiet 2004 2002
D Tyskland 1994/1995 1956
DK Danmark 2009 (frivilligt) 1966/2012
E Spanien 2000 2000
EST Estland 2004 1991
F Frankrig 1993 2009
FIN Finland 2001 (frivilligt) 1972/1989
GB Det Forenede Kongerige 2001 (frivilligt) 2001
GR Grækenland 2004 1983
H Ungarn 2004 1990
HR Kroatien 2016 1992
I Italien 1999 1994
IRL Irland 1991 1987
L Luxembourg 2003 [3] 2003
LT Litauen 2004 1992/2003
LV Letland 2004 1992
M Malta 1995 [4] 1995
NL Nederland 2000 2008
P Portugal 1992 1992/2005
PL Polen 2006 2002
RO Rumænien 2007 1992
S Sverige 2003 (frivilligt) 1972
SK Slovakiet 2004 1997
SLO Slovenien 2004 2008
Note 1: Belgien indførte 2001 EU-nummerplader for visse køretøjer. Dette inkluderer prøvenummerplader og nummerplader for påhængsvogne. EU-nummerplader for person- og lastvogne blev først indført i 2010.
Note 2: På Cypern fandtes der før regulære EU-nummerplader blev indført en type hvor der mellem det europæiske emblem og kendingsbogstaverne var et cypriotisk flag.

Note 3: Luxembourg havde i mange år nummerplader med et blåt felt med 12 gule stjerner til venstre på bagnummerpladen, men „rigtige“ EU-nummerplader indførtes først juli 2003.
Note 4: Malta havde EU-nummerplader fra 1995, men blev først EU-medlem i 2004.

© 2000-2021 Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Rettelser og tilføjelser: send en e-mail.